Kriminálexpo 2010 - „Kommunikáció a biztonságos Magyarországért”

2010.09. 9. Jogi Fórum

2010. november 23-25-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumában a Kriminálexpo 2010 - „Kommunikáció a biztonságos Magyarországért” 18. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás a Legfőbb Ügyészség és az Ügyészek Országos Egyesülete társrendezésében.

Az idei Kriminálexpo jubileumi esemény, az Ügyészek Országos Egyesülete fennállása 20. évfordulóján kerül megrendezésre. Ez alkalommal a hatékony bűnmegelőzés, az eredményes bűnüldözés, a pártatlan és szakszerű igazságszolgáltatás nagyrészt állami feladatainak összegzését tűztük célul, helyet adva a biztonság más – ezzel azonban összefüggő – területei bemutatkozásának és hagyományos társasági rendezvényeinknek.

Tervezett Programok:

 • A rendvédelem szervezeteinek szerepe és fejlesztésük irányai
 • Katonai és rendvédelmi szervezetek - szakértő büntető igazságszolgáltatás
 • Büntetés-végrehajtási konferencia
 • Bank- és ügyfélbiztonság
 • Közlekedés-biztonsági szekció
 • Kriminalisztika a művészetben
 • Nemzetközi ügyészi szeminárium
 • Jubileumi ÜOE küldöttgyűlés
 • Kriminálexpo fogadás
 • SZAKKIÁLLÍTÁS

Felkért védnökök:

 • dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész
 • dr. Baka András a Legfelsőbb Bíróság elnöke, az OIT elnöke
 • dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
 • dr. Pintér Sándor belügyminiszter
 • dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
 • továbbá az ÁSZ és az APEH elnökei, valamint
 • az ORFK, a BVOP, a VPOP országos parancsnokai, az OKF főigazgatója

Közreműködő szervezetek:

Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

Főtámogató:

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Rendezvényszervező:

Compexpo Kft.

A KRIMINÁLEXPO rendezvénysorozat rövid története

Az Ügyészek Országos Egyesülete 1991. októberében, megalakulását követően szinte azonnal nemzetközi kriminál-informatikai konferenciát és kiállítást rendezett KRIMINÁLINFO’91 címen a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás átfogó informatikai korszerűsítése érdekében. A rendezvényen a hazai szakembereken kívül igen nagy számban vettek részt külföldi szakértők, így többek között az ENSZ és a HEUNI munkatársai. A tanácskozás a bűnüldözés átfogó informatikai korszerűsítése mellett foglalt állást és az is megfogalmazódott, hogy ennek megteremtése érdekében szükség van egy olyan alkotóműhelyre, ahol a különböző bűnüldöző és bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, illetve az informatikai vállalatok kölcsönösen tájékoztathatják egymást fejlesztéseik irányairól és eredményeiről, amelynek következményeként a leghatékonyabb megoldások kerülhetnek alkalmazásra.

E cél megvalósítása érdekében született meg a KRIMINÁLEXPO konferenciasorozat gondolata, s az első ilyen eseményre 1992. júniusában került sor. A téma fontosságára figyelemmel a rendezvény felett Göncz Árpád köztársasági elnök vállalta a fővédnökséget, míg a témával érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői védnöki szerepet láttak el. E konferencián 83 előadó - közöttük 25 külföldi – tanácskozott a bűnüldözés és igazságszolgáltatás időszerű kérdéseiről.

Az üzleti élet élénk érdeklődését bizonyította, hogy a Budapest Nemzetközi Vásárközpontban rendezett KRIMINÁLEXPO konferenciával párhuzamosan 58 kiállító - köztük 9 külföldi vállalat - mutatta be a legújabb technikai megoldásait. A rendezvényen olyan világcégek is képviseltették magukat, mint a BULL, a KREUTLER, és a Műszertechnika Computer Rt., de a támogatók között volt található az ASCOM, a DIGITAL, az ELIN, az ERICSSON, az IBM és a UNISYS-SYSLAND. A világcégek részvétele kifejezésre juttatta, hogy Magyarországot a térség egyik leggyorsabb fejlődés előtt álló országának tartják.

A tanácskozás gondolata szerint a közbiztonság problémái szoros összefüggésben állnak a biztonság egyéb területeivel, így megoldás csak egy komplex megközelítéstől várható. Ennek a gondolatnak a jegyében vált a rendezvény alcímévé 1993 óta a „Kommunikáció a biztonságos világért”, és ez utalt arra a tartalmi változásra is, hogy a rendezvényen ezentúl hangsúlyt kaptak a biztonság egyéb, kapcsolódó területei is, így a közlekedésbiztonság, az adatvédelem és az adatbiztonság, továbbá a környezetbiztonság is. Az 1993-as rendezvényen már 107 előadó vett részt, köztük 42 külföldi. A KRIMINÁLEXPO-t ez a komplexitás tette egyedülállóvá, hiszen Európában egyetlen hasonló rendezvény sem fogta át a biztonság témakörét ilyen széles körűen.

Az 1994-es évben - az előző év tapasztalatai alapján, a komplexitást megtartva - a KRIMINÁLEXPO megnevezés mellett a HISEC fogalom is megjelent, amely az adatvédelem, adatbiztonság témakörének kiemelt kezelésére kívánt utalni. Ez évben 5 munkacsoportban került megrendezésére a konferencia, melyeken összesen 124 előadó, köztük 39 külföldi mondta el véleményét a különböző problémák megoldhatóságáról.

A korszerű bűnüldözési, az adatvédelmi, adatbiztonsági konferencia mellett komoly környezetvédelmi konferencia megrendezésére került sor, ahol többek között 16 külföldi előadó segítségével vált egyértelművé, hogy e témakör a biztonság egyik legfontosabb kérdése. A rendezők alapgondolatát igazolta az, hogy a kiállításon a korábbi évekhez képest jóval nagyobb volt a részvétel, hiszen 99 kiállító jelent meg a rendezvényen és a külföldiek ezúttal 12 országot képviseltek.

Az 1995. évi rendezvényen tovább folytatódott az önálló területek felerősödése és ennek megfelelően a rendezvény nevében az ENVISEC szó is megjelent, a környezetbiztonsági témakör kiemelt fontosságát jelezvén. A rendezőknek az a törekvése, hogy rendezvénysorozat olyan alkotó műhellyé alakuljon át, ahol nemzetközi üzleti kapcsolatok születnek, s amely szellemi és technikai adottságaival a régió szakmai fórumává válhat, egyre inkább megvalósult.

A következő éveket - az alapértékek megtartása mellett - a töretlen fejlődés jellemezte, mind a szakmai konferenciák, mind pedig a kapcsolódó kiállítások területén.

Jól jellemzi a konferencia nemzetközi elismertségét, az a tény, hogy például 2002-ben az Európa Tanács számítógépes bűnözéssel kapcsolatos budapesti egyezményének a nemzetközi utótalálkozóját a KRIMINÁLEXPO keretében tartották. További példája a rendezvény nemzetközi elismertségének az, hogy 2005. évben az Európai Városbiztonsági Fórum hazánkban, a KRIMINÁLEXPO keretében tekintette át a városbiztonság teljes európai problémakörét.

Az utóbbi évek újdonsága volt, hogy a KRIMINÁLEXPO-n belül önálló szakmai területként jelentek meg a pénzügyi szektor biztonságához kötődő kérdéskörök: a pénzügyi visszaélések, a pénzmosás, a terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés, a hitelezési csalás, a bankkártyákkal kapcsolatos visszaélések.

A konferenciák munkáját a szakkiállítások mellett színes programok – mint például az évek óta töretlenül népszerű próbatárgyalásos vetélkedő, illetve a helyszínen nyújtott szolgáltatások – egészítették ki.

 • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
BŰNMEGELŐZÉS
BŰNÜLDÖZÉS
KRIMINÁLEXPO