Magánszemély adózók ingatlan bérbeadásával összefüggő adózási szabályok változásáról

2010.09.16. Jogi Fórum / dr. Magyar Szilvia

A magánszemélyek ingatlan bérbeadásával kapcsolatos adózási szabályok 2010. augusztus 16-ai hatállyal megváltoztak. Az alábbiakban a módosítás legfontosabb mozzanatainak áttekintésére kerül sor.

A korábbi szabályozás szerint a magánszemélyeknek – legkésőbb a bérbeadási tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül - be kellett jelentkezniük a lakóhelyük szerint illetékes adóhatósághoz. A bejelentkezés a 10T101. számú adatlapon történt, amelynek alapján az adóhatóság megállapította az adószámot, amelyet a tevékenységgel kapcsolatos iratokon minden esetben fel kellett tüntetni.

Ez a rendelkezés 2010. augusztus 16-i hatállyal megváltozott és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. §-ának (16) bekezdése szerint: "Mentesül a magánszemély adózó - kivéve az egyéni vállalkozót és a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kereskedelmi kapcsolatot létesítőt - az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ingatlan-bérbeadási (haszon-bérbeadási) tevékenységet folytat és az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel jogával."

Ennek alapján tehát ahhoz, hogy a magánszemélynek ne kelljen bejelentkeznie az adóhatósághoz, illetve ne kelljen adószámot kiváltania az alábbi feltételek együttes megléte szükséges: az adózó természetes személy, nem egyéni vállalkozó, tevékenysége kizárólag adómentes ingatlan bérbeadási tevékenység, az ingatlan bérbeadásával kapcsolatosan nem él az adókötelessé tétel jogával és a bérbeadási tevékenyég nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamának adóalanyával.

Természetesen amennyiben a magánszemély úgy dönt, hogy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, regisztráltathatja magát az adóhatóságnál, amely adószámot állapít meg a számára.

Azok a magánszemélyek, akik már a módosítás hatályba lépése előtt folytattak ingatlan bérbeadási tevékenységet, bejelentkeztek az adóhatóságnál és adószámmal rendelkeznek természetesen a továbbiakban is használhatják adószámukat és számlát állíthatnak ki a bérbeadási tevékenységről.

Adószámmal nem rendelkező magánszemélynek az ingatlan bérbeadásáról bizonylatot kell kiállítania. Ez a bizonylat számviteli bizonylat, tehát minden olyan irat, okmány, amely valamilyen gazdasági esemény megtörténtét hivatalosan, hitelesen igazolja. A számviteli bizonylaton az adóalany neve és az adóazonosító jele kerülhet feltüntetésre. Az adóazonosító jel mindenképpen szükséges a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának elkészítéséhez.

Ha a magánszemély úgy dönt, hogy számlát kíván kiállítani, akkor ebben az esetben már szükséges az adószám, azaz be kell jelentkezni az adóhatósághoz.

Továbbá a módosítás szerint az ingatlan bérbeadási tevékenységet önálló tevékenységként folytató magánszemélyek bevételükkel szemben értékcsökkenési leírást számolhatnak el az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
INGATLANJOG