Simor András az alkotmányban rögzítené a jegybanki függetlenség általános elvét

2010.10. 1. MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) függetlensége általános elvének kimondását az alkotmányban rögzítené Simor András jegybankelnök, aki alkotmány-előkészítő eseti bizottság felkérésére készítette el javaslatait. Az MNB-elnök felhívja a figyelmet: a jegybankot érintő alaptörvényi szabályozás tervezetéről ki kell kérni az Európai Központi Bank véleményét.

A parlament honlapján csütörtöktől olvasható Simor András Salamon Lászlóhoz (KDNP), a bizottság elnökéhez írt levele. A jegybankelnök azt írja: az MNB jogállását illetően indokolt, hogy az új alkotmány az MNB függetlenségét alkotmányos követelményként is rögzítse, hiszen a jegybanki függetlenség az MNB jogállásának alapvető és lényeges eleme, így alkotmányos szabályozása indokolt.

Ezzel kapcsolatban Simor András leszögezi: a hatályos alkotmány a jegybanki függetlenség számos elemét szabályozza, azzal, hogy előírja, hogy az MNB elnökének kinevezési joga a köztársasági elnököt illeti és ez a kinevezés határozott időre, 6 évre szól. Továbbá azzal - fűzi hozzá -, hogy deklarálja: az MNB elnöke az Országgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel bír.

Simor András azonban azt javasolja, hogy az új alkotmány ezen rendelkezések mellett a jegybank jogállásának nélkülözhetetlen és alapvető elemét, a jegybanki függetlenség általános elvét mondja ki.

A jegybankelnök szerint, amellett, hogy meghatározzák, az MNB a Magyar Köztársaság központi bankja, meg kell határozni azt is az új alkotmányban, hogy az "MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése, fenntartása, amely cél veszélyeztetése nélkül külön törvényben meghatározott feladatokat is ellát".

Simor András a levelében felhívja a figyelmet arra is, hogy a jegybankot érintő alaptörvényi szabályozás tervezetéről ki kell kérni az Európai Központi Bank véleményét; egyúttal felajánlja az MNB szakértőinek közreműködését abban, hogy az új alkotmányban a jegybank intézményét és szerepét érintő alkotmányozási elveket megfogalmazzák.

A hatályos alkotmány egyébkén a jegybankkal kapcsolatban azt rögzíti, hogy az MNB a Magyar Köztársaság központi bankja. A Magyar Nemzeti Bank külön törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért.

E mellett kimondja, hogy az MNB elnökét a köztársasági elnök hat évre nevezi ki; a Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek; a Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet bocsát ki, amely törvénnyel nem lehet ellentétes; a rendeletet a hivatalos lapban ki kell hirdetni.

Ezek mellett ma szerepel az alkotmányban az is, hogy az országgyűlési képviselők a jegybank elnökéhez intézhetnek kérdést; a köztársasági elnök külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit.

Az alkotmány-előkészítő eseti bizottság legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a hozzá érkező véleményeket nyilvánosságra hozza.

A javaslattételre felkértek között szerepel az eseti bizottság honlapja szerint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, az Állami Számvevőszék elnöke, az állampolgári jogok biztosa, az adatvédelmi biztos, a jövő nemzedékek, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek biztosa, valamint a Magyar Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
PÉNZÜGYI JOG
JOGALKOTÁS
MNB