Fogyatékos fogyatékosügyi program - ÁSZ jelentés

2010.10. 4. MTI

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) azt javasolja a kormánynak, hogy vizsgálja meg, miért nem terjesztették az Országgyűlés elé az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról szóló jelentést, illetve mulasztás esetén állapítsa meg a felelősséget.

Az ÁSZ honlapján pénteken közzétett, a fogyatékos emberek támogatásában résztvevő nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás ellenőrzéséről szóló jelentésben javasolják továbbá, hogy a kormány kezdeményezze a fogyatékkal élők támogatásához kapcsolódó központi költségvetési finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, különös tekintettel a nonprofit szervezetek nem normatív támogatása összehangolásának megoldására, társadalmi hasznosságának mérhetőségére.

A kormány intézkedjen a támogatások pénzügyi átláthatóságát biztosító egységes informatikai alapú adatszolgáltatás kidolgozásáról a dupla finanszírozás elkerülése, az ellenőrzési adatok biztosítása érdekében - olvasható.

A jelentés szerint a szervezeteknek nyújtott normatív költségvetési támogatások 2007 és 2009 között 8, illetve 21 százalékkal csökkentek, míg a nem normatív támogatások 124, illetve 147 százalékkal emelkedtek. Utóbbi növekedés a nonprofit szervezetek programokba való aktív bekapcsolódásának tulajdonítható.

A dinamikus növekedéssel a 147 szervezet összességében 11,6 milliárd forint nem normatív költségvetési támogatást kapott, amelyből a helyszínen ellenőrzött 51 szervezet mintegy 8 milliárd forinttal részesült - olvasható a jelentésben.

Az ÁSZ megállapította: "alapvető hiányosságnak mutatkozott" az azonos támogatási célokra kiírt pályázatok több forrásgazda részéről történő összehangolatlansága, amely lehetővé tette a dupla finanszírozást.

A támogatási szerződésekből a fogyatékossági feladatok társadalmi hasznossága esetenként a teljesítménymutatók hiányában nem volt megítélhető; országos szintű feldolgozás, értékelés sem minden esetben készült a megvalósult célok eredményességéről - mutattak rá.

A jelentés szerint a helyszínen ellenőrzött nonprofit szervezetek 85 százaléka a nem normatív költségvetési támogatásokat szabályszerűen, a meghatározott célra használta fel. Az ellenőrzés nyolc szervezetnél tárt fel az elszámolt támogatás összegére vetítetten 3,5 százalékos eltérést, 40,1 millió forint értékben.

A támogatások terhére szabály szerint el nem számolható tételek a céltól eltérő felhasználásból, kettős elszámolásból, számviteli és adójogszabály megsértéséből, maradvány visszafizetésének elmulasztásából adódtak. Az ellenőrzés megállapításai nyomán feltárt összegből 12,8 millió forintot visszautaltak a központi költségvetésbe, 13,2 millió forint a költségvetési támogatónak megküldött új elszámolással rendeződött.

Az Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete mintegy 14 millió forintot köteles visszafizetni. Az egyesületnél a számviteli törvényben és a támogatási szerződésekben előírtak többszöri, súlyos megsértése miatt személyes felelősséget állapított meg az ellenőrzés, amelynél sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárás folyik - áll a jelentésben.

Az ÁSZ rámutatott arra is: a támogatások felhasználása során érvényesülő törvényi, rendeleti szabályozások, valamint a szerződéses követelmények több vonatkozásban nem egyértelműek, ellentmondásosak.

  • kapcsolódó anyagok
CIVIL SZERVEZETEK
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
FOGYATÉKOSÜGY