Az uniós jog megfelelőbb alkalmazásáról - Súlyos probléma, hogy a tagállamok késve ültetik át az irányelveket - Bizottsági jelentés

2010.10. 5. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság október 1-én terjesztette elő éves jelentését az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2009). A jelentés kiemeli, hogy az uniós jogszabályok teljes körű és helyes alkalmazása elengedhetetlenül fontos szerepet játszik az uniós jog által megállapított jogok és kötelezettségek megvalósításában.

A jelentés világosan jelzi, hogy a helyzet kismértékű javulása ellenére továbbra is súlyos problémát jelent, hogy a tagállamok késedelemmel ültetik át az irányelveket. Az átültetés során felmerülő nehézségek elkerülése és az uniós jog hatékony alkalmazása érdekében a tagállamokkal együttműködésben kiszélesítették az eszközök körét és tovább fokozták az erőfeszítéseket.

Az Európai Unió mintegy 8000, 27 tagállamban hatályos jogi aktust kezel, és ez elkerülhetetlenül számos és szerteágazó kihívással jár. A jog helyes alkalmazásának biztosításában fontos szerepet játszik a jogsértési eljárás. A jelentés megerősíti, hogy magas azon ügyek aránya, amelyeket sikerült Bírósághoz való folyamodás nélkül megoldani (a panaszok 95%-át zárták le bírósági ítélet nélkül). 2009 végén a Bizottság mintegy 2900 panaszt és jogsértési ügyet kezelt, ami 2008-hoz képest 16 %-os csökkenést mutat. Az átültetést szolgáló intézkedések bejelentésének elmulasztásakor alkalmazott eljárások esetében a csökkenés 26 % volt. A panaszokon alapuló jogsértési ügyek száma az előző évhez képest 15 %-os csökkenést mutatott. A legtöbb ügy továbbra is a környezetvédelem, az adózás, az energia, a közlekedés és a belső piac területén merül fel.

A prioritást élvező cselekvési területek

A jelentés ismerteti az uniós jogszabályok végrehajtása, kezelése és érvényesítése tekintetében tett elmúlt évi előrelépéseket.

Késedelmes átültetés és megelőző intézkedések: Bár az elmúlt évhez képest idén némi javulás volt tapasztalható, a késedelmes átültetés továbbra is rendszeresen visszatérő, széles körű probléma, amely az uniós polgárokat és vállalkozásokat egyaránt érinti. A Bizottság a megelőző intézkedések tekintetében fokozott együttműködésre ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosíthassák a jog kellő időben történő és hatékonyabb alkalmazását.

Megfelelési táblázatok: A megfelelési táblázatok elősegítik a jogi átláthatóságot és a joghoz való hozzáférést. Javítják továbbá a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést az átültetés felülvizsgálata során, lehetővé téve a problémák korai azonosítását és a párbeszédet, és így elkerülhető, hogy e problémák később súlyosabb formában jelentkezzenek. A Bizottság továbbra is minden uniós intézmény támogatását kéri ahhoz, hogy az ilyen táblázatok teljes körűen rendelkezésre álljanak.

Szakértői csoportok: Számos példa igazolja, hogy a szakértői csoportok igen fontos munkát végeznek az uniós jog alkalmazásának terén, és e példák egyben azt is megerősítik, milyen széles körű és jelentős mértékű igazgatási munka folyik az uniós jogszabályokból származó előnyök maximális kihasználása érdekében.

Panaszfelvétel és információnyújtás a polgárok számára: Tovább folyik a horizontális eszközök – így a SOLVIT és az EU Pilot program – fejlesztése, és az eredmények is kedvezőek. A SOLVIT által kezelt ügyek száma növekedést mutatott, ugyanakkor a sikeresen megoldott ügyek aránya továbbra is magas. Az EU Pilot program az átültetés és/vagy alkalmazás során felmerülő problémák korai megoldását teszi lehetővé. A tagállamok aktívan hozzájárulnak ezen eszközök sikerességéhez.

Jogérvényesítési kérdések: Az új jogszabályok előkészítése során több figyelmet kell fordítani a jogérvényesítésre vonatkozó rendelkezésekre. Ezek az intézkedések lehetnek horizontális alkalmazásúak vagy egyes ágazatok számára kialakítottak. Amennyiben az uniós jogszabályok jogérvényesítési intézkedéseket tartalmaznak, a Bizottság arra törekszik, hogy biztosított legyen ezen intézkedések teljes körű alkalmazása, és minden erőfeszítését a helyes végrehajtására és alkalmazásra fogja fordítja.

Jogsértési eljárások: A Bizottság aktualizálja és egyidejűleg megerősíti azon prioritások meghatározását, amelyek lehetővé teszik a jog kellő időben történő és hatékony alkalmazását, a lehető legnagyobb számú polgár és vállalkozás legáltalánosabb érdekeit szolgálva.

Jelentéstétel: Az uniós jogszabályok gyakran előírják a Bizottság számára, hogy jelentést kell készítenie az intézkedés alkalmazásának kezdeti időszakáról. Az uniós jogszabályok hatásának értékelésére irányuló egyre nagyobb figyelemmel összefüggésben a Bizottság hangsúlyozni kívánja e tagállami hozzájárulásokon alapuló jelentések hasznosságát.

Előzmények

Az Európai Parlament kérésére a Bizottság 1984 óta minden évben jelentést készít a közösségi jog alkalmazásának az előző év folyamán végrehajtott ellenőrzéséről.

„Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazása” című 2007-es közleményében (COM (2007) 502) a Bizottság bejelentette, hogy az éves jelentés új, előre mutató szemléletet követ majd a stratégiai kérdések, a jogalkotás jelenlegi állásának értékelése, valamint a jövőbeni munka prioritásai és programozása tekintetében.

A közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 27. (2009-es) éves jelentés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetők az Europa honlapon. A tagállami átültetésekre vonatkozó aktuális statisztikai adatok az alábbi honlapon találhatóak: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG