Vörösiszap-katasztrófa - Törvényjavaslat a katasztrófák elleni fellépés hatékonyabbá tételéről

2010.10.11. MTI

Gazdálkodó szervezet működése rendeletben a magyar állam felügyelete alá vonható; az állam nevében az államháztartásért felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el - rögzíti az a hétfőn beterjesztett törvényjavaslat, amely a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény módosítását kezdeményezi.

A kormány által a parlamentnek benyújtott előterjesztés indoklása szerint a módosítás célja az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenységével összefüggésben felmerült katasztrófák elleni hatékony fellépéshez, illetve azok káros következményeinek enyhítéséhez az eddigieknél hatékonyabb kormányzati beavatkozás lehetőségének megteremtése.

A javaslat szerint az illetékes tárcavezető, illetve a kormánybiztos feladatai közé tartozna a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetének áttekintése, vagyoni jellegű kötelezettségvállalásainak jóváhagyása, ellenjegyzése.

Ezen túlmenően a rendkívüli intézkedés bevezetését előidéző helyzet közvetlen elhárításával, illetve következményeinek enyhítésével összefüggésben döntene a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben.

Ezekről a döntésekről az állam köteles lenne írásban tájékoztatni a szervezet vezető tisztségviselőit és felügyelőbizottsága tagjait.

A javaslat kiegészíti a 2010. évi költségvetéséről szóló törvényt a Belügyminisztérium fejezetben a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (20 . cím, 1 . alcím 34 . jogcím-csoport) sorral.

A törvény a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kapcsolódó cikk:

Vörösiszap-katasztrófa - Ombudsman: Hatékonyabbá kell tenni a katasztrófahelyzetek kezelését →

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT