Nem tartják tiszteletben a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexet - Bizottsági jelentés

2010.10.14. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A belső határokra vonatkozó Schengeni Határ-ellenőrzési kódexről szóló jelentésében a Bizottság az alábbi három konkrét területen lát okot aggodalomra: az egyes belső határövezetekben állítólag rendszeres és szisztematikus ellenőrzésekkel kapcsolatos nehézségek; a belső közúti határátkelőhelyeken a folyamatos forgalom előtti akadályok fennmaradása; valamint a belső határellenőrzés tervezett visszaállításának késedelmes bejelentése.

„Az emberek szabad mozgását lehetővé tévő, belső határok nélküli térség az európai együttműködés egyik legnagyobb vívmánya, amely valódi előnyt jelent a polgárok számára. Ezért sajnálatos, hogy e jelentés szerint nem mindenhol tartják azt tiszteletben.” – jelentette ki Cecilia Malmström, európai uniós belügyi biztos.

A schengeni megállapodás értelmében állampolgárságától függetlenül bárki, bármely ponton átlépheti a belső határokat anélkül, hogy határellenőrzésnek vetnék alá. Azonban a tagállamok egész területén – így a határövezetekben is – mód nyílik arra, hogy az illetékes tagállami hatóságok rendőri hatáskörük keretén belül személyellenőrzéseket végezzenek, amennyiben az ilyen hatáskör gyakorlása nem a határellenőrzéssel azonos tartalmú.

A Bizottság aggódik amiatt, hogy az utazók egyes belső határövezetekben állítólag rendszeresen és szisztematikusan végzett ellenőrzésekkel összefüggő nehézségekről számolnak be. A Bizottság megítélése szerint ahhoz, hogy megfelelően figyelemmel kísérhesse a helyzetet és eloszlathassa a polgárok aggodalmait, további tájékoztatásra van szüksége a tagállamoktól arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran és miért végeznek ellenőrzéseket az érintett belső határövezetekben.

A kialakult helyzetre reagálva a Bizottság elemzi a panaszokat és magyarázatot kér a tagállamoktól. A Bizottság, amennyiben nem kap kielégítő magyarázatot, az uniós jog helyes alkalmazásának biztosítása céljából élni fog a rendelkezésére álló eszközökkel. A Bizottság arra is kérte a tagállamokat, hogy szolgáltassanak statisztikai adatokat a területükön, és különösen a határövezetekben végzett rendőri ellenőrzésekről. Emellett a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmusra vonatkozó javaslatában a Bizottság fontolóra veszi előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzések lefolytatását a belső határellenőrzés megszüntetésének ellenőrzésére.

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a belső közúti határátkelőhelyeken továbbra is fennmaradt a nagyméretű infrastruktúra, ami gyakran jelentős sebességkorlátozásokkal jár együtt. A Bizottság véleménye szerint a tagállamoknak a közlekedés megkönnyítése érdekében el kell távolítaniuk az ilyen akadályokat, és meg kell szüntetniük azokat a sebességkorlátozásokat, amelyek nem kizárólagosan a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó megfontolásokon alapulnak.

Végül pedig abban a tekintetben, hogy a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, a Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy időben küldjenek értesítést a belső határellenőrzés bármely tervezett visszaállításáról. A Bizottság arra is felkéri a tagállamokat, hogy nyújtsanak részletes tájékoztatást annak érdekében, hogy a Bizottság szükség esetén véleményt adhasson, valamint hivatalos konzultációkat folytathasson a tagállammal.

Előzmények

Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia 1985. június 14-én írta alá a schengeni megállapodást, amely a belső határok rendszeres ellenőrzésének eltörlése révén lehetővé teszi a személyek szabad mozgását a schengeni térségen belül.

A határellenőrzés nélküli schengeni térséget jelenleg 25 schengeni tagállam, vagyis az uniós országok közül Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország, Finnország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, valamint három társult unión kívüli ország; Norvégia, Izland és Svájc alkotja. Bulgária, Románia és Ciprus jelenleg részben alkalmazza a schengeni jogszabályokat, és ezért e három uniós tagállam határán még végeznek ellenőrzést.

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex (a 562/2006/EK rendelet) 2006. október 13-án lépett hatályba. A Kódex konszolidálja és továbbfejleszti a schengeni jogszabályokat. A Kódex III. címe megerősíti a schengeni országok közötti belső határokat átlépő személyek ellenőrzésének megszüntetését.

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 38. cikke előirányozza, hogy a Bizottságnak 2009. október 13-ig jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a III. cím alkalmazásáról. A Bizottság ebből a célból egy kérdőívet küldött a tagállamoknak, hogy tájékoztatást kapjon a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex III. címe rendelkezéseinek alkalmazásáról. A jelentés benyújtására vonatkozó határidőt nem lehetett betartani, mivel több tagállam késedelmesen nyújtott tájékoztatást. A tagállami válaszok alapján készített bizottsági jelentés megjeleníti azokat az egyes polgárok és európai parlamenti képviselők által közölt információkat is, amelyek rámutatnak, hogy a belső határokon állítólag határellenőrzésekre kerül sor, és egyes korábbi határátkelőhelyeken fennmaradtak az akadályok a folyamatos közlekedés előtt.

További információ

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
SCHENGENI ÖVEZET