Az Alkotmánybíróság október 18-19-i teljes ülésének napirendje

2010.10.15. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén először azzal a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezettel foglalkozik, amely elemzi, hogy az Országgyűlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben, a bíró kizárása kapcsán nem szabályozta megfelelően az eljárás azon alanyait megillető jogorvoslati jogosultságot, akiket az eljárását lezáró érdemi döntéssel szemben nem illet meg rendes perorvoslat.

Szó lesz a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.

Harmadszor veszik napirendre azt a határozattervezetet, amely az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény II. fejezetének („A magánszemély egyes jövedelmeinek különadója”) alkotmányosságát vizsgálja.

Tárgyalnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 44. § (3) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megvizsgálják a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjának és 37. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Kedden megvitatják a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény 9. § (2) bekezdésének, 10. § (2) bekezdésének, 11. § (2) bekezdésének, valamint a 2009. évi CIX. törvény 54. § (10) bekezdésének alkotmányosságát.

Másodszor tárgyalják a köztársasági elnöknek azt az indítványát, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló, az Országgyőlés által 2010. június 5-én elfogadott törvény 1. §-a az „illetve az elnökének javasolt személy” szövegrészének és a 2. § (1) bekezdése második mondatának alkotmányosságát kifogásolta.

Megtámadták a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén hét végzéstervezetről is döntenek.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG