Hatékonyabbá válhat az illegális migráció elleni küzdelem

2010.10.19. MTI

Magyarországon 2011. május 20-ig vezetik be a biometrikus azonosító kártyát a harmadik országok állampolgárai tekintetében - mondta el Kontrát Károly, a belügyi tárca államtitkára az egyes migrációs tárgyú törvények módosítását célzó előterjesztés általános vitájában kedden a parlamentben.

Kontrát Károly expozéjában az indítványt az uniós és a schengeni tagságból eredő jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésével indokolta és azt mondta, a változtatásokkal hatékonyabbá válik az illegális migráció elleni küzdelem.  Lehetővé válik továbbá hatékony és gyors közigazgatási eljárások lefolytatása és a jogsértő cselekmények következetes szankcionálása - mutatott rá. Az indítvány a jogalkotói gyakorlatban felmerült problémák megoldását is célozza.


A személyek szabad mozgása komoly biztonsági kérdéseket vet fel, s erre megfelelő választ kell adnia az unió egyes tagállamainak, ezért kiemelt kérdés, hogy a személyek azonosítása megbízható legyen.
A tagállamoknak 2011. május 20-ig kell bevezetni az elektronikus tároló elemet és a kártyabirtokos digitális arcképét tartalmazó plasztikkártyát és ezt 2012. május 20-ig ki kell egészíteni a kártyatulajdonos digitalizált ujjlenyomatának képével is. Magyarországon költségvetési és technikai szempontból a biometrikus azonosítók egy lépésben történő bevezetése az indokolt.

A hatékony visszatérési és visszaküldési politika érvényre juttatása érdekében a törvényjavaslat szabályozza többek között a kiutasítottak önkéntes távozását, a kitoloncolás elhalasztása, vagy a kiutasítási határozat formai elemeit.
Szükséges a kitoloncolás végrehajtásának hatékony ellenőrzése is, amit legeredményesebben az ügyészség útján valósítható meg. Mivel az ügyészség ellenőrzési jogköre ezen eljárásra, ezért szükséges az ügyészségről szóló törvény módosítása - jelezte az államtitkár.
A javaslat biztosítja a harmadik országbeli polgárok kiutasításával kapcsolatban az ingyenes jogi segítségnyújtás lehetőségét, beleértve az ingyenes tolmács biztosítását is.

Gyakran fordul elő, hogy a külföldiek a tanulmányi célú beutazásokat használják a schengeni térségbe történő gazdasági bejutáshoz. Az idegenrendészeti hatóságok az elmúlt évben több mint százötven a joggal visszaélő külföldi tartózkodási engedélyét vonták vissza. A javaslat ezért kiegészíti a tanulmányi célú beutazások feltételeit, és az oktatási intézmények számára bejelentési kötelezettséget ír elő.


Az elmúlt évben mintegy 5 ezren fordultak menekültjogi kérelemért. Kevesen voltak azonban azok, akiknek a védelem iránti igénye valóban jogos és megalapozott volt. A jelenlegi jogi keretek nem adnak lehetőséget a nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek kiszűrésére.
A jogalkalmazási tapasztalatok szerint a menedékjogi eljárások azért húzódnak el, mert a felülvizsgálati kérelmekben illetékes Fővárosi Bíróság határozatát nem tudja meghozni időben, az előírt 60 nap helyett 6-8 hónap alatt születnek meg a döntések - jegyezte meg az államtitkár.
Ez hozzájárul a közbiztonsági kockázatok növekedéséhez és veszélyezteti az alaptalanul menedékjogi védelmet kérők kiutasításának hatékony végrehajtását is. Ennek érdekében az indítvány a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége megszűnne, s a felülvizsgálati kérelmek elbírálását a külföldi magyarországi lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes megyei bíróságokhoz utalja.