Aláírták a Bizottság és a Parlament közötti felülvizsgált keretmegállapodást

2010.10.20. Europa.eu

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke ma Strasbourgban aláírta a két intézmény együttműködését szabályozó, felülvizsgált keretmegállapodást. Az aláírással sikeresen lezárult az a folyamat, amely csaknem egy évvel ezelőtt, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével vette kezdetét.

A  felülvizsgált keretmegállapodás az új Szerződés teremtette helyzetnek megfelelően kiigazítja a már meglévő, 2005. évi megállapodást. Mindkét elnök kifejezte meggyőződését, hogy az új egyezség hozzájárul majd a két intézmény közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, és gyakorlati megoldásokat nyújt, összhangban a Lisszaboni Szerződés alapján a Parlament számára biztosított kibővült hatáskörökkel. Már a megállapodás hatálybalépése előtt végrehajtották annak egyes fontos elemeit, például a Bizottság 2011. évi munkaprogramjának előkészítésével kapcsolatos rendelkezéseket.

A dokumentum aláírása kapcsán Barroso elnök a következőképpen fogalmazott: „Ez a megállapodás a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően új kiindulópontot jelent, és megerősíti a Bizottságnak és a Parlamentnek a közös európai célkitűzések megvalósításában betöltött szerepét. Meggyőződésem, hogy a megállapodás hozzájárul együttműködésünk megszilárdításához.”

Buzek elnök a következőket mondta: „Az Európai Parlament büszke a Bizottsággal most megkötött, új ötéves keretmegállapodásra. A megállapodás tükrözi az Európai Parlament új, a Lisszaboni Szerződés nyomán megnövekedett szerepét, és a Bizottsággal fenntartott különleges partneri viszonyunkat új szintre emeli. Különösen örülök annak, hogy a Bizottság vállalta, jelentésben számol majd be a Parlament jogalkotás-kezdeményezési kérései kapcsán tett intézkedésekről, és elfogadta, hogy jogalkotási és költségvetési kérdésekben egyenlő bánásmódban részesíti a Parlamentet és a Miniszterek Tanácsát.

Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős európai bizottsági alelnök, aki a Bizottság tárgyalódelegációját vezette, e szavakkal üdvözölte a megállapodás aláírását: „Lényeges, hogy együttműködésünket szilárd és hivatalosan elfogadott alapra építhetjük, és ugyanilyen fontos, hogy a megállapodást a mindennapi gyakorlatban valóban érvényesítsük. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ez így legyen. Szeretném egyúttal megköszönni a parlamenti tárgyalódelegáció tagjainak mindazt az erőfeszítést, amelyet a mindvégig nagyon őszinte légkörben folytatott megbeszélések során tettek.”

A számos új elem közt a felülvizsgált megállapodás megállapítja azokat a szabályokat és határidőket, amelyek biztosítják majd, hogy munkaprogramjának kidolgozása során a Bizottság megerősített és strukturált intézményközi párbeszéd keretében támaszkodhasson a Parlament által nyújtott hozzájárulásra.

A dokumentum részletesen szabályozza, milyen módon tájékoztatja a Bizottság a Parlamentet a nemzetközi megállapodások tárgyalásairól és megkötéséről, amennyiben ilyen tájékoztatási kötelezettség fennáll. A megállapodás a nemzetközi normákhoz igazítja a bizalmas információk Parlament számára történő továbbításának szabályait, ezáltal is megkönnyítve a képviselők tájékoztatását. Az új szabályok bővítik a bizottsági tanácsadók munkájáról a Parlament számára biztosított információk körét, és előmozdítják a parlamenti ülésszakok előkészítésével kapcsolatos párbeszédet és koordinációt.

Mindennek célja az intézmények közötti politikai párbeszéd ösztönzése, tiszteletben tartva a Szerződésekben meghatározott, intézmények közötti egyensúlyt és a jó intézményközi együttműködés iránti elkötelezettséget. Ezek együttesen az Uniós szakpolitikák hatékonyabb végrehajtását eredményezik majd.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI PARLAMENT