A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának javaslatai az új Alkotmány koncepciójának kidolgozásához

2010.10.20. OBH

Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának elnöke felkérte Fülöp Sándort, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, hogy az alkotmányozással összefüggésben átgondolandó kérdésekről alkotott - kiváltképpen a jövő nemzedékek országgyűlési biztosi intézményt és szerepét érintő szabályozási elvekre vonatkozó - véleményét és javaslatait fejtse ki.

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa javaslatában felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelmének biztosítása alapvető fontosságú, mely nélkül gyermekeink jövőjének megőrzése nem biztosítható. Erre tekintettel az új alkotmányban kiemelt szerepet kell kapnia az egészséges környezethez való jognak, illetve nélkülözhetetlen, hogy az alkotmány rögzítse a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalást és a fenntartható fejlődés biztosításának követelményét.

Az országgyűlési biztos felhívja a figyelmet az egyre súlyosabb következményekkel járó környezetvédelmi problémákra, amelyek immár közvetlenül hazánkat is érintik. Az energia, az ivóvíz és az élelmiszer szűkössége évszázadunk sorskérdései. Az alkotmánynak – a jelen és a jövő nemzedékek érdekében – nemzetünk számára le kell fektetnie a megoldás erkölcsi, jogi, és intézményi alapjait. Az ombudsman szerint az egészséges környezethez való jog az élet természeti alapjainak (a föld, a víz, a levegő, az élővilág) védelmét biztosítja. Az ökológiai válság társadalmi következményei veszélyeztetik a gazdasági-szociális jogok védettségét és a lakosság életszínvonalát. Minderre tekintettel az ombudsman hangsúlyozza az állam védelemre vonatkozó kötelezettségét.

Fülöp Sándor azt is hangsúlyozza, hogy az állam az intézményein keresztül köteles biztosítani a jelen és jövő nemzedékek védelmét. Nemzetközi viszonylatban élenjáró módon Magyarország 2007-ben önálló környezetvédelmi ombudsmant hozott létre, mivel felismerte, hogy a lakosság jelentős része már ma is komoly környezeti ártalmakat kénytelen elviselni. E tekintetben tehát a magyar ombudsmani rendszer más országok előtt jár, ezáltal jobban megfelel a jövőbeni kihívásoknak. Számos más állam és az EU is mintaként tekint hazánkra, és hasonló megoldásokban gondolkodik.

Az ombudsman szerint egyértelmű üzenet a jövő nemzedékekért vállalt felelősségről, hogy az alkotmányozó hatalom milyen szintű védelmet biztosít a környezetnek.

Fülöp Sándor véleménye és javaslatai itt olvashatók:

Kísérőlevél (vezetői összefoglaló) letölthető itt

Javaslat letölthető itt

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS
OMBUDSMAN