Elgördült az akadály az Európai Külügyi Szolgálat felállítása elől

2010.10.21. MTI

Elfogadta az EP szerdai plenáris ülésén az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása miatt szükséges módosításokat, valamint az új szervezet személyzeti szabályzatát, így elgördült az akadály az intézményrendszer kialakítása elől. Herczog Edit, a költségvetési ellenőrzési bizottság jelentéstevője arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a törvényhozáskor, de a pozíciók feltöltésekor is szem előtt kell tartani a földrajzi és nemzeti kiegyensúlyozottság elvét.

A Lisszaboni Szerződésben meghatározott diplomáciai szuperszervezet, az Uniót a világ többi részén képviselő EKSZ felállításához szükséges volt az uniós intézmények pénzügyi szabályzatának módosítása, illetve – annak érdekében, hogy a munka még az idén megkezdődhessen – az EU büdzséjének 9,5 millió eurós bővítése.


Herczog Edit a javaslat vitájában elmondta, hogy az EKSZ létrehozásakor nemcsak az a fontos, hogy az új testület milyen költségvetést igényel, s hogy honnan és milyen feltételekkel jut hozzá a szükséges összegekhez. Az is legalább ilyen lényeges, az új testület megfeleljen a költségvetési alapelveknek és a pénzügyi szabályoknak. „Jól kidolgozott pénzügyi intézkedésekre van tehát szükség a költésvetési és pénzügyi elszámolhatóság érdekében” – érvelt hozzászólásában a képviselő. Herczog ugyanígy fontosnak véli az EKSZ funkció, forrás és hatáskör megkettőzésének elkerülését, ezzel lehet a kiadások hatékony megtérülését tovább javítani.


„Kerülhetnek még elő aknák az EKSZ felállítása során” – fogalmazott a képviselő a szavazást követően, utalva ezzel arra a képviselők által támasztott legfontosabb igényre, hogy a szolgálat munkatársainak kiválasztásánál – ideértve a nagykövetekét is – érvényesülnie kell a földrajzi és nemek közötti egyensúly elvének. Herczog szerint nem elég ugyanis a törvényhozáskor lefektetni az alapelveket, a megvalósítás során külön figyelmet kell fordítani majd arra, hogy az új tagállamok is megfelelő létszámban képviseltethessék magukat a diplomáciai testületben.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI PARLAMENT