Újabb magyar ügyben döntött az Európai Bíróság

2010.10.22. BruxInfo

Az Európai Bíróság szerint az egyes bűncselekményeknél alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó magyar szabályozás összhangban van az uniós joggal.

Újabb magyar ügyben hozott ítéletet csütörtökön az Európai Bíróság. A per hátteréről annyit tudni érdemes, hogy az alperes ellen az uniós támogatások nem megfelelő felhasználása volt a vád.

Az ügyben illetékes Szombathelyi Városi Bíróság korábban arra kereste a választ, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét célzó közvetítői eljárás alkalmazását kötelesek-e a tagállamok lehetővé tenni akkor is, ha a bűncselekmény sértettje jogi személy. Ezt az eljárást egy tanácsi kerethatározatnak megfelelően bizonyos bűncselekményeknél a magyar büntetőeljárási törvény is megengedi.

A luxemburgi székhelyű taláros testület csütörtökön – Juliane Kokott főtanácsnok indítványával összhangban – kimondta: a tagállamoknak jogukban áll, de az uniós jog alapján nem kötelességük, hogy a nemzeti jogukban a sértett fogalmát kiterjesszék a jogi személyekre is. Ennek megfelelően a tagállamok arra sem kötelesek, hogy lehetővé tegyék a közvetítői eljárás alkalmazását akkor, ha a bűncselekmény sértettje jogi személy.

A Bíróság emellett úgy ítélte meg, hogy a kerethatározat nem követeli meg Magyarországtól, hogy az EU pénzügyi érdekeinek megsértése esetén is alkalmazni engedje a közvetítői eljárást. A taláros testület e tekintetben emlékeztetett arra, hogy a hivatkozott kerethatározat értelmében a tagállamoktól függ azon bűncselekmények megválasztása, amelyek esetében közvetítői eljárásra van mód.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA