Fizetési késedelem: harminc napon belül ki kell egyenlíteni a számlát

A vállalatok számára gyakran komoly nehézséget okoz, hogy kiállított számláikat késve fizetik ki. Az EP régóta támogatja, hogy szigorú, egyértelmű szabályokkal lépjenek fel ez ellen, különösen a kis és közepes vállalatok védelmében. Az elfogadott, a Tanáccsal már egyeztetett javaslat értelmében harminc nap lenne az általánosan kötelező fizetési határidő.

Általános szabályként mind a magán-, mind az állami szektorban harminc napon belül kellene kiegyenlíteni az áruért, illetve szolgáltatásért kiállított számlákat - áll a Parlament plenáris ülésén elsöprő többséggel megszavazott szövegben.

A Tanáccsal folytatott egyeztetéseken a parlamenti tárgyalók azt kívánták elérni, hogy kizárják a kiskapukat, és hogy az általános szabálytól való eltérésre csak speciális esetekben lehessen mód.

A vállalatok közötti tranzakcióknál a fizetési határidőt hatvan napra növelhetik, ha erről az üzleti partnerek szerződésben megegyeznek. Ennél hosszabb határidő is kiköthető, feltéve, hogy ez nem jár tisztességtelen hátránnyal a hitelező számára.

Az állami szektorra ennél szigorúbb előírások vonatkoznának. Eszerint az általános határidő meghosszabbításához nem csupán a felek ilyen értelmű kikötése lesz szükséges, hanem az is, hogy ez „objektíven indokolható” legyen. A parlament delegációja a tárgyalásokon elérte, hogy az állami hatóságok ne fizethessenek hatvan napnál hosszabb határidővel.

A késedelmi kamat a referenciakamaton felül legalább 8 százalék lesz. A hitelező legalább 40 eurós kompenzációra lesz jogosult az adós részéről.

A tagállamoknak a jogszabály kihirdetése után két évük lesz a rendelkezések átvételére.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI PARLAMENT