Felügyeleti intézkedés a Dimenzió Egészségpénztárnál

2010.10.22. PSZÁF

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete átfogó vizsgálatot folytatott le a Dimenzió Egészségpénztárnál. A Dimenzió Egészségpénztár kiterjedt egészségügyi célú finanszírozási tevékenységet folytatott, azonban az egészségügyi intézményt működtető egészségpénztárakra vonatkozó jogszabályi előírásokat egyáltalán nem alkalmazta.

A feltárt súlyos jogsértések miatt a Felügyelet intézményi bírság kiszabása és a közgyűlés összehívására való kötelezés mellett kezdeményezte a vezető tisztségviselők felmentését, az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetését, s személyi bírságot is alkalmazott.

A Felügyelet kötelezte a Dimenzió Egészségpénztárat, hogy 2010. december 15-ig szüntesse meg nem engedélyezett vállalkozási tevékenységét, s a jövőben működési tartalékából csak az alaptevékenység vagy a kiegészítő vállalkozási tevékenység érdekében szükséges kifizetéseket teljesítsen. A Dimenzió Egészségpénztárat 5 millió forint, Dr. Kricsfalvi Péter ügyvezetőt 2 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a hatóság.

A Felügyelet kezdeményezte az egészségpénztár igazgatótanácsi elnöke és 4 fős tagsága, az ellenőrző bizottság elnöke és 2 fős tagsága felmentését, valamint az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetését. Az egészségpénztárnak 2010. október 31-ig közgyűlést kell tartania a felügyeleti határozatból eredő döntések meghozatalára, illetve december 15-ig intézkedési tervet kell benyújtania az egészségpénztár jövőbeni tevékenységére, a működési veszteség kezelésére, illetve a vezető tisztségviselők felelősségének kivizsgálására vonatkozó intézkedésekről.

A Dimenzió Egészségpénztár kiterjedt egészségügyi célú finanszírozási tevékenységet folytatott úgy, hogy az egészségügyi intézményt működtető egészségpénztárakra vonatkozó jogszabályi előírásokat egyáltalán nem alkalmazta. Az egészségpénztár a működési tartalékból történő kifizetések garanciális szabályait saját egészségügyi intézménye tekintetében sem tartotta be maradéktalanul. Az egészségpénztár e mellett működési tartalékából számos esetben teljesített alaptevékenysége szempontjából indokolatlan, teherviselő képességével arányban nem álló kifizetéseket.

A felügyeleti vizsgálat összességében az egészségpénztári tevékenységre vonatkozó alapvető szabályok megsértését állapította meg.

  • kapcsolódó anyagok
PSZÁF