A nemzeti romastratégiák összehangolását segítő uniós program készül

2010.10.22. MTI

Jövő tavaszra elkészül az a szabályozási javaslat az Európai Unióban, amely uniós keretet adna a tagországok nemzeti stratégiáinak a romák társadalmi bevonására - jelentették be a tagállamok foglalkoztatási és szociálisügyi minisztereinek csütörtöki luxembourgi találkozóján. Andor László, az Európai Bizottság e témáért felelős egyik tagja az ülés utáni sajtótájékoztatón azt is elmondta, már dolgozik az a munkacsoport, amely a rendelkezésre álló uniós pénzeszközök, mindenekelőtt az Európai Szociális Alap felhasználásának szempontjából vizsgálja, hogyan tudna az EU a jelenleginél hatékonyabban forrásokat biztosítani a romák integrációjának segítésére.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy a cigányok társadalmi beilleszkedéséhez az iskolázottság javításán át vezet az út. Méltatták továbbá, hogy a témát a jövő év első felében uniós soros elnökséget adó Magyarország is egyik elnökségi prioritásává emelte ki. Martonyi János külügyminiszter nemrégiben erősítette meg, hogy a roma populáció integrációja az egyik legfontosabb elnökségi feladat lesz. Mint fogalmazott, ez tagállami feladat, de megvalósításához összeurópai stratégia és források szükségesek.

A találkozón áttekintették a következő évtized uniós foglalkoztatási és gazdasági növekedési stratégiájának (Európa 2020) témakörét is. Andor László jelezte, hogy a tagországok már dolgoznak nemzeti reformterveiken, amelyek rendeltetése, hogy tagállami szinten határozzák meg, milyen lépésekkel lehetséges elérni az ambiciózus uniós célkitűzéseket.

Az EU 2020 program keretében a tagországok öt fő célkitűzést határoztak meg: a 20 és 64 év közötti korosztályon belül 75 százalékos foglalkoztatási arányt kellene elérni, a kutatásra fordított összegnek el kellene érnie a bruttó nemzeti termék 3 százalékát, a szén-dioxid-kibocsátást 20 százalékkal kellene csökkenteni 2020-ig, továbbá növekedjék 40 százalékra a felsőfokú képzésben részesülők aránya, és legkevesebb 20 millió uniós polgárt emeljenek ki a szegénysorsból.

A szociális témák között a luxemburgi találkozó részvevői egyebek között sürgették, hogy ez a tanács is kapjon beleszólási lehetőséget az uniós gazdaságpolitika jelenleg zajló - a nemzetközi válság tanulságainak levonásán alapuló - reformjának alakításába. Hangoztatták, hogy nem szabad megfeledkezni a válság, valamint a tervezett uniós pénzügyi szigor szociális következményeiről, velejáróiról sem.

A találkozón döntöttek a soron következő foglalkoztatási iránymutatásokról. Ezek célja is az, hogy az EU minél hamarabb kilábaljon a válságból. A belga elnökség beszámolt az ülésen a szegénység elleni küzdelem keretében az elmúlt hetekben tartott konferenciák megállapításairól. Ezek közé tartozik, hogy a helyi hatóságokat, illetve a civil szervezeteket az eddiginél jobban be kell vonni az erőfeszítésekbe, illetve hatékonyabbá kell tenni az uniós pénzügyi eszközök felhasználását.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG