A Főtáv Zrt. köteles kiadni a hőenergia- és melegvíz-szolgáltatásra vonatkozó szerződéseinek teljes iratanyagát

2010.10.25. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Nem tagadhatja meg a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (Főtáv Zrt.) az Energia Klub közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmét – foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos. A Főtáv Zrt. köteles kiadni az egyesület számára a Budapesti Erőmű Zrt-vel, valamint a Csepeli Áramtermelő Kft.-vel jelenleg érvényben lévő, hőenergia- és melegvíz-szolgáltatásra vonatkozó szerződéseinek teljes iratanyagát.

Az Energia Klub panasszal fordult az adatvédelmi biztoshoz, mert a közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmének a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (Főtáv Zrt.) nem, illetve csak részben tett eleget. Az Energia Klub a Főtáv Budapesti Erőmű Zrt-vel., valamint a Csepeli Áramtermelő Kft.-vel jelenleg érvényben lévő, hőenergia- és melegvíz-szolgáltatásra vonatkozó szerződései teljes iratanyagának másolatát kérte. A Főtáv Zrt. a szerződések terjedelmére hivatkozva a másolatok kiadása helyett betekintést ajánlott az iratokba, illetve türelmet kért, mert törölni kívánta az iratokból a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a know-how-ra vonatkozó üzleti titkokat. Véleménye szerint ezek megismerése a távhőszolgáltató vagy a távhőtermelő üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

Az adatvédelmi biztos vizsgálata során megállapította, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján a Főtáv Zrt. közfeladatot ellátó szerv. A kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső információk közérdekű adatnak minősülnek, az ilyen jellegű adatokat pedig – a törvényben megállapított kivételekkel – bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet csak olyan információ esetében tagadhatja meg jogszerűen az adatkezelő, amely minősített adat, döntés-előkészítéssel kapcsolatos adat, illetve üzleti titok. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

A Főtáv Zrt. az Energia Klub közérdekű adatok kiadására vonatkozó kérelmének ezért köteles az adatvédelmi törvényben szabályozott határidőn belül, az adatkérő által meghatározott formában eleget tenni azzal, hogy a kért dokumentumokban az üzleti titkot tartalmazó részeket felismerhetetlenné teszi – foglalt állást Jóri András.

Ha az adatszolgáltatás törvényes határidőn belüli teljesítéséhez nem elegendőek a Főtáv Zrt. erőforrásai, akkor tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy milyen dokumentumok vannak a birtokában, ezek megismerhetővé tétele (pl. üzleti titok felismerhetetlenné tétele), illetve másolása mennyi időt vesz igénybe. Ezzel a lehetőséggel azonban az adatkezelő nem élhet vissza, nem válhat az időhúzás eszközévé.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS