A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának állásfoglalása a regionális vízművek átszervezésével kapcsolatos vizsgálatról

2010.10.26. www.jno.hu

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) 2009. április 3-án kiadott sajtóközleménye szerint a magyarországi regionális vízmővek jelentős, stratégiai átalakítását kezdte meg.

A regionális vízművek területének és működtetésének átszervezésével összefüggésben lefolytatott vizsgálat eredményeképp a biztos azt állapította meg, hogy stratégiai célkitűzések és jogszabályi garanciák hiányában a víziközmű szektor nem működhet hatékonyan, a szabályozás hiányosságai miatt sérül az egészséges környezethez való jog. Ezért szükség lenne egy egységes, a víziközmű szektor működését törvényi szinten szabályozó jogszabályra, valamint egy olyan, hosszú távú stratégiára, mely a szektor céljait meghatározza.

Mindaddig, míg ezek elfogadására nem kerül sor, a szektorban végrehajtott strukturális átalakítást a biztos nem tart elfogadhatónak. Függetlenül attól, hogy a szabályozás kidolgozására egy külön törvény, vagy a vízgazdálkodási törvény keretein belül kerül majd sor, annak széles körű szakmai egyeztetése indokolt.

A teljes állásfoglalás megtekinthető itt

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN