Modernizálni kell az EU katasztrófakezelési mechanizmusait

A magyarországi vörösiszap tragédia hatására az Európai Bizottság modernizálná katasztrófavédelmi képességeit, gyorsabb és hatékonyabb fellépést szeretne elérni az ehhez hasonló európai katasztrófahelyzeteknél.

A Bizottság javaslata két oldalról közelít a kérdés megoldásához: egyrészt megerősíti a már meglévő európai kapacitásokat és a tagállamok sürgősségi eszközeit, másrészt az információcserét és az uniós katasztrófavédelem összehangolását szolgáló új platformként létrehozza az Európai Vészhelyzeti Reagálási Központot.

Krisztalina Georgieva, a nemzetközi együttműködésért, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos így fogalmazott a közlemény elfogadása kapcsán: „A katasztrófák száma 1975 óta ötszörösére nőtt a világban. Válsághelyzetben minden óra számít, ezért az Európai Uniónak olyan rendszerre van szüksége, amely garantálja, hogy új, költséges struktúrák létrehozása nélkül legyünk képesek késedelem nélkül kulcsfontosságú eszközöket mozgósítani. Katasztrófavédelmi stratégiánknak tehát nem csupán jól tervezettnek, de költséghatékonynak is kell lennie. Nem szabad megvárnunk a cselekvéssel a következő megakatasztrófát.”

Az előterjesztett javaslatok célja az uniós katasztrófavédelem összehangolásának további megerősítése mind az unió határain belül, mind azokon kívül. A hatékonyság és a koherencia biztosítása érdekében a közlemény a tagállamok által önkéntesen rendelkezésre bocsátott eszközöket tartalmazó Európai Vészhelyzeti Reagálási Kapacitás létrehozását és vészhelyzeti tervek kialakítását javasolja. Emellett Európai Vészhelyzeti Reagálási Központot hoznának létre a humanitárius segélyeket kezelő (ECHO) és a polgári védelmet irányító (MIC) központ összevonásával. Ez a stáb folyamatos szolgálatot ellátó, valódi katasztrófareagálási központként működve egyesítené a két terület tapasztalatait és valós idejű információit. Az új központ feladata lesz a kockázatok monitorozása, a korai vészjelzések leadása és az uniós polgári katasztrófavédelem koordinálása.

A párhuzamosságok elkerülése és a költséghatékonyság maximalizálása érdekében a katasztrófareagálási stratégia az információk és erőforrások összehangolásán, nem pedig új, átfogó intézményi struktúra kialakításán alapul. A koordináltabb együttműködés – elsősorban az igényfelmérés javításán keresztül – erősíti majd az ENSZ keretében folytatott erőfeszítésekhez történő uniós hozzájárulást is. A stratégia további célja az uniós katasztrófareagálási műveletek láthatóságának növelése. Ennek érdekében a Bizottság javasolja például adott esetben az uniós jelképek feltüntetését vagy annak biztosítását, hogy a Bizottság humanitárius partnerei megfelelően jelezzék, hogy EU által támogatott akcióról van szó. A nagyobb nyilvánosság átláthatóbbá teszi az Unió humanitárius tevékenységeinek eredményeit úgy az uniós polgárok, mint a világ minden részén élő megsegítettek számára.

Jelenleg az Európai Unió jórészt a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem eszközén keresztül biztosítja a katasztrófákra adott gyors és hatékony reagálást. A Lisszaboni Szerződés mindkét eszközt új jogi alapra helyezte, és a mai közlemény az első olyan lépés az uniós katasztrófareagálás megerősítése felé, amely megfelel mind a Szerződés rendelkezéseinek, mind a katasztrófavédelem továbbfejlesztését sürgető hangoknak.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG