Az Alkotmánybíróság november 8-9-i teljes ülésének napirendje

2010.10.29. Jogi Fórum/ AB

Az Alkotmánybíróság (Ab) következı, november 8-i (hétfıi) teljes ülésén elıször a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdésének, 4. § (5) bekezdésének és 5. §-ának alkotmányossági vizsgálatával foglalkozik. Szó lesz ezen kívül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (3) bekezdésének alkotmányosságáról is többek között.

Napirendre veszik a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Melléklete alkotmányellenességének, valamint a rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrésze nemzetközi szerzıdésbe ütközésének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.


Megvitatják a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 14. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Napirendre tőzik azt a kifogást, amely az Országos Választási 153/2010. (III. 11.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyőjtı ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyőlés törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróság tagja nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 441/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyőjtı ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyőlés törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróság tagjait az Országgyőlés által létrehozott jelölıbizottság olyan személyek közül jelölhesse, aki – a törvényben megszabott feltételek szerint – erre a tisztségre pályázatot nyújtott be, és mint jelöltet az Országgyőlés fıtitkára nyilván- tartásba vette?”

Kedden tárgyalják azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 348/2009. (VIII. 14.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyőjtı ívének hitelesítését. Az íven szereplı kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy a kutya a sertéshez és a kacsához hasonlóan minısüljön ehetı haszonállatnak.”

Megvizsgálják a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 305. §-ának, 308. §-ának és 326. §-ának alkotmányosságát.

Megtárgyalják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 197. évi LXXXI. törvény 8/A. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint a végrehajtásáról rendelkezı 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát elemzı határozattervezetet.
 

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS