Újból módosítják a 2011-es népszámlálási törvényt

2010.11. 2. Magyarorszag.hu

Lerövidítené az adatfelvételi időszakot és törölné a vagyoni jellegű adatköröket a 2011-es népszámlálást illetően az a javaslat, amelyet pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek a Kormány.

A népszámlálási törvényhez most benyújtott módosító javaslata természetes személyek és a lakások, valamint a közösségi elhelyezést szolgáló intézetek adataira - például diákotthon, kórház - terjed ki, elmarad tehát a hatályos törvényben szereplő üdülőegységre vonatkozó adatszolgáltatás. Az indoklás szerint az üdülőtulajdon a lakosság tudatában a vagyoni helyzet egyik fokmérője. Az üdülőtulajdonra vonatkozó adatok csak részleges kikérdezéssel gyűjthetők megfelelő minőségbe, ezért a javasolja a kormány ezen adatkör törlését.

Rövidebb lesz az adatfelvételi időszak

A módosító javaslat a hatályos törvényben foglalt két hónapról egy hónapra csökkenti az adatfelvételi időszak hosszát, azaz a törvényjavaslat szerint a teljes körű megkérdezésen alapuló népszámlálást 2011 őszén tartják, az adatfelvételt 2011. október 1. és október 31. között kell végrehajtani. A javaslat meghatározza azt is, hogy az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2011. november 8-ig kell befejezni.

A törvényjavaslat indoklása szerint az adatfelvételi időszak rövidítése pontosabbá, megbízhatóbbá teszi a népszámlálási adatokat, mivel a tényleges adatszolgáltatás időpontja kevésbé távolodik el az eszmei időponttól, amelyre a gyűjtött adatok vonatkoznak.

A javaslat módosítaná több adatkör elnevezését is: a "személyek és háztartások megélhetési forrása" megfogalmazás módosul a "gazdasági aktivitásra", azaz, hogy valaki például foglalkoztatott, nyugdíjas, illetve eltartott. A "termékenységre" vonatkozó kérdés az "élveszületett gyermekek adatai"-ra módosulna, az adatkörök közül továbbá kikerülne a lakások felújítása, karbantartása, korszerűsítése.

A lakások címét belső azonosítóval kell ellátni, és azt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálási adatállományoktól elkülönülve kezeli. A módosító javaslat közvetlen módon rögzíti azt is, az előkészítés és a végrehajtás mely feladatai tartoznak a KSH, és melyek a települési önkormányzatok jegyzőinek a hatáskörébe. A begyűjtött adatok a feldolgozási folyamat lezárásáig Magyarország területét nem hagyhatják el - rögzítené a kormány. Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes marad.

Az Országgyűlés június elsején fogadta el 311 igen és 37 nem szavazattal a kereszténydemokrata Balog Zoltán, Semjén Zsolt és Szászfalvi László által kezdeményezett, a 2011-es népszámlálásról szóló törvény módosítását, amelyet most ismét módosít a kormány.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT