Levegőminőséggel kapcsolatos kritika Magyarországnak

A Bizottság 2010. október 29. napján indoklással ellátott vélemény formájában felszólította Magyarországot - valamint Franciaországot - hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a szálló por koncentrációjára vonatkozó uniós előírások mielőbbi betartása érdekében. A vélemény a tagállamok ellen indított jogi eljárás első lépésének tekinthető, amennyiben két hónap alatt nem történik előrelépés, az Európai Bíróság elé kerülhet az ügy.

A szálló por (PM 10) elsődlegesen az ipari tevékenység, a közlekedés és a lakossági fűtőrendszerekből származó káros emisszió révén kerül a levegőbe. A szálló por asztmás megbetegedést, szív- és érrendszeri problémákat, tüdőrákot és korai halált okozhat.

A levegőminőséggel kapcsolatos uniós jogszabályok kötelező erejű határértékeket és/vagy indikatív célértékeket határoznak meg egyes légszennyező anyagok maximális megengedett koncentrációjával kapcsolatban. A szálló por (PM 10) vonatkozásában a jogszabály napi és éves átlagkoncentráció alapján két kötelező erejű levegőminőségi határértéket ír elő, melyek 2005. január 1-jén léptek hatályba. A 2008-as uniós levegőminőségi irányelv értelmében azonban a tagállamok szigorú feltételek mellett az ország részein 2011 júniusáig meghosszabbíthatják a PM 10-re vonatkozó előírás teljesítésére kijelölt határidőt, Magyarország ezt - elsősorban az ország speciális elhelyezkedésére, és az ebből fakadó speciális meteorológiai helyzetre hivatkozva - korábban kérelmezte is.

A mentesség megadásának azonban számos feltétele van. Az érintett tagállamnak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a meghosszabbított határidőre teljesüljön az előírásoknak való megfelelés, és olyan levegőminőségi tervet léptetett életbe, amely valamennyi levegőminőségi zóna esetében meghatározza a levegőszennyezés csökkentését célzó intézkedéseket.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján megállapítható, hogy 2005. óta Franciaország és Magyarország több zónájában is előfordult a PM10- határértékek túllépése. Noha mindkét tagállam nyújtott be határidő-hosszabbítás iránti kérelmet, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a feltételek nem teljesültek az előírtnál magasabb határértéket regisztráló összes levegőminőségi zóna tekintetében. Franciaország ismételten határidő-hosszabbítás iránti kérelmet nyújtott be, amelyet a Bizottság jelenleg még értékel.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG