Kozma Sándor tudományos pályázat

2010.11. 3. Jogi Fórum/ Magyar Köztársság Legfőbb Ügyészsége

A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató. Postára adási határidő: 2011. március 11.

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása:

A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató.

A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:
– az általános tagozatra ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott;
– az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és ügyészségi titkár;
– a joghallgatói tagozatra egyetemi alapképzésben jogi tanulmányt folytató (hallgatói jogviszonyban álló) egyetemi hallgató adhat be magyar nyelvű pályázatot.

Részletes információk a pályázatról
 

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG