Schmitt Pál kinevezte a Gazdasági Versenyhivatal elnökét

2010.11. 5. Jogi Fórum/ KEH

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének nevezte ki Juhász Miklóst a Sándor-palotában a köztársasági elnök.

Schmitt Pál köztársasági elnök a Sándor-palotában a miniszterelnök javaslatára kinevezte Juhász Miklóst a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökévé, valamint Horváth Zoltánt és Tóth Andrást a GVH elnökhelyettesévé, továbbá a Versenytanácsának tagjává nevezi ki Váczi Nórát és Zlatarov Lászlót.

A kinevezéssel egyidejűleg a köztársasági elnök megbízta Tóth Andrást a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával, míg a másik elnökhelyettes, Horváth Zoltán feladata a szakmai irodák irányítása és felügyelete lesz.

A GVH-t az Országgyűlés hozta létre a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény elfogadásával 1991. január 1-jén kezdte meg működését. A versenyellenes magatartások tilalmának törvénybe iktatását és a szabályok betartása felett őrködő GVH létrehozását a gazdasági hatékonyságot kikényszerítő piaci verseny szabadságának és tisztaságának védelme motiválta. A GVH-nak a piacgazdaság működésében betöltött szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, elősegítse a versenyt megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását.

Juhász Miklós, akit a mai napon a GVH elnökévé nevezett ki Schmitt Pál, korábban bíró, majd jogtanácsos lett, később saját ügyvédi irodájában képviselte ügyfeleit a versenyhivatali eljárásban, és tanácsadóként is részt vett ilyen ügyben. Célja - mint elmondta, a hivatal ügyfélbarát szolgáltató jellegének megerősítése. Szükségesnek nevezte, hogy a piaci szereplők betekinthessenek a róluk készült iratokba, illetve konzultálhassanak a hivatal munkatársaival.

A Tóth András által vezetett versenyjogi rovatunk elérhető itt

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
GVH