Vádemelés Gál György, Hunvald György és 23 társuk ellen

2010.11. 9. Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt Gál György és társai ellen folyamatban lévő büntető ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon benyújtotta a 25 terhelt elleni vádiratát.

A főügyészség vádirata 17 db VII. kerületi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan kapcsán tartalmaz megállapításokat. A vádirat ezzel kapcsolatos lényege szerint Gál György a Gazdasági Bizottság elnökeként – anyagi ellenszolgáltatás fejében, ingatlanonként 20 és 30 millió forint közötti vesztegetési pénzt kérve – közreműködött abban, hogy egy meghatározott vállalkozói csoport érdekkörébe tartozó projektcégeknek – amelyekbe a valódi tulajdonosok a "strómanjaikat" helyezték el – értékesítse az önkormányzat az ingatlanokat.

Az ingatlanok vételáráról és a vesztegetési pénz összegéről Gál György a vállalkozói csoport képviselőjével előre megállapodott, majd pedig a kialkudott vételár összegének megfelelő hamis értékbecsléseket készíttetett, és erre hivatkozással – Hunvald György támogatásával – a képviselő-testület tagjainak többségét a piacon reálisan kérhető vételár tekintetében tévedésbe ejtette.

Mindeközben az ügyben érintett vállalkozók – az önkormányzat megvádolt vezetői tudtával –tőkeerős külföldi befektetőkkel tárgyaltak, akiknek szándékukban állt ezen ingatlanokat megvásárolni (amelyeket az önkormányzat eladásra pályázaton nem hirdetett meg).

Az érintettek által egyeztetett módon az ingatlanokat – a frissen e célra alakult projektcég üzletrészein keresztül, röviddel az önkormányzattal kötött szerződést követően, a saját érdekeltségű offshore cégeik közbeiktatásával – jelentős haszonnal továbbértékesítették azon külföldi befektetőknek, akik az önkormányzatnak is készek lettek volna ezen lényegesen magasabb vételárat megfizetni.

Az eljárás adatai szerint Gál György – a polgármester és az ügyben eljárt értékbecslő segítségével, a képviselő-testület tagjainak többségét tévedésbe ejtve – a VII. kerületi Önkormányzatnak, 7 ingatlan értékesítése kapcsán 603 millió forint kárt okozott, 3 további ingatlan értékesítése kapcsán 1,7 milliárd forint kár okozását kísérelte meg.  Több olyan ingatlanügyletre is fény derült a nyomozás során, ahol „csak” vesztegetés történt, mivel az ügylet végül vagy meghiúsult, vagy pedig nem volt a csalás bizonyításához elegendő adat. A vád szerint az ügyletsorozatban szereplő 17 ingatlanból 16 után Gál György 2003. és 2004. évben összesen 366 millió forint vesztegetési pénzt kért és kapott.
A vádlottak egy része a nyomozás során teljes vagy részbeni beismerő vallomást tett, míg mások tagadták a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését.

Hunvald György – a Kardos Péter önkormányzatnál elhelyezett élettársa fizetésének kiegészítés céljából Kardos barátjával kötött színlelt tanácsadói szerződés kapcsán – a hűtlen kezelés és az okirat-hamisítás lényegét elismerte, ugyanakkor tagadta a hivatali vesztegetés, és az összes többi terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

Gál György a vele közölt bűncselekmények közül csak a barátnőjének és a feleségének jogellenesen – nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megállapítására alkalmas módon – használatra átadott hivatali mobiltelefonok kapcsán tett ténybeli beismerő vallomást.

A nyomozás során a terheltekkel közölt megalapozott gyanúk köre folyamatosan szélesedett. A nyomozás záró szakaszában egy VII. kerületi ingatlan vonatkozásában részmegszüntető határozatot hozott a főügyészség, mivel a csalást nem – „csak” a vesztegetést – lehetett kétséget kizáró módon bizonyítani. A Hunvald György terhére rótt egyik vesztegetési cselekmény kapcsán ugyancsak részmegszüntető határozat született, mivel a nyomozás során azonos súlyú bizonyítékok merültek fel arra, hogy Hunvald György kettős állampolgárságú barátja – az érdekeltségébe tartozó cégnek adott önkormányzati megrendelések fejében – több esetben pénzt adott Hunvaldnak, illetve arra is, hogy ezen barát csupán egy más személy által Hunvald Györgynek juttatott vesztegetési pénz szállítója volt.

Mivel sem az eredetileg közölt, sem pedig az utóbb felmerült elkövetési magatartást nem sikerült kétséget kizáró módon alátámasztani, így e vonatkozásban a vesztegetést nem, „csak” – egy önkormányzati megrendelés kapcsán nyújtott jogtalan előny miatt – a hivatali visszaélést és az ahhoz kapcsolódó magánokirat-hamisítást lehetett vád tárgyává tenni.

A VII. kerületi Önkormányzat sértett a nyomozás lezárását követően, 2010. októberében polgári jogi igényt jelentett be, a mintegy 642 millió forintos kára és annak járulékai terheltek általi megtérítését kérve.

Jelenleg Gál György és Hunvald György előzetes letartóztatásban van.

A Központi Nyomozó Főügyészség a vádiratában a folyamatban lévő kényszerintézkedések fenntartására tett indítványt a Fővárosi Bíróságnak. 

A főügyészségünk a jelenleg szökésben lévő – nemzetközi és európai elfogatóparancs hatálya alatt álló – Czibula Csabára vonatkozó eljárásrészt a nyomozás lezárása előtt elkülönítette, így vele szemben jelenleg is folyamatban van a nyomozás.