Egyszerűsödik a családi pótlék igazolásával járó banki ügyintézés

2010.11.10. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

A családi pótlék igazolásával járó banki ügyintézés egyszerüsítése mellett foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos: a pénzintézetek nem kötelezhetik az ügyfeleket az igazolás Magyar Államkincstártól történő beszerzésére.

Állampolgári panaszra vizsgálta az adatvédelmi biztos a pénzintézetek családi pótlékról szóló, a Magyar Államkincstár által kiadott igazoláshoz kötödő adatkezelési gyakorlatát.

A panaszos a 2009. évi személyi jövedelemadó bevallása során meghosszabbított időtartamban kívánta érvényesíteni a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményét. Az ehhez szükséges hitelintézeti igazolás kiállítását a pénzintézet a Magyar Államkincstár (MÁK) családi pótlékra való jogosultság fennállásáról szóló igazolás benyújtásához kötötte.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelet elrendeli.

Sem az adózás rendjéről szóló törvény, sem a személyi jödelemadó törvény nem hatalmazza fel az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító pénzintézetet arra, hogy az adókedvezmény igénybevételének feltételeiről meggyőződjön. Az adókedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése az állami adóhatóság feladata. A vizsgált hitelintézet a MÁK családi pótlékra való jogosultság fennállásáról szóló igazolás benyújtásának kötelezővé tételével jogszerűtlen adatkezelési gyakorlatot alakított ki – foglalt állást Jóri András.

A magánszemély családi pótlékra való jogosultságának a fennállása vagy a törlesztési időszakban való keletkezése a hitelintézet számára nem ismert körülmény, ezért elfogadható, ha a hitelintézet a kedvezményre jogosító igazolást a magánszemély kérelme alapján adja ki.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS