Vélemény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról

2010.11.10. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően véleményezte a Magyar Köztársaság 2011. évi állami költségvetési törvényjavaslatát. Célunk annak megállapítása volt, hogy a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat kimunkálása során érvényesültek-e a vonatkozó előírások, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által kiadott tervezési Tájékoztatóban foglaltak.

Az NGM tervezési Tájékoztató az eddigi gyakorlattól részben már eltérő, új tervezési gyakorlat megvalósítását irányozta elő, mely szerint a bázisalapú tervezési módszertant az állami feladatok körének, az ennek ellátásához szükséges források meghatározása váltja fel, amely jó irányba tett első lépésként értékelhető. A Tájékoztatóban azonban a konkrét tervezési követelmények meghatározásánál a korábbi bázisalapú tervezés szerinti előírások jelentek meg, továbbá a fejezeti keretszámok kiadása még az előző évek gyakorlatánál is részletesebb volt, így kevesebb mozgásteret biztosított a fejezetek tervező szervei részére. Évek óta visszatérő kockázatot jelent, hogy a törvényjavaslat benyújtásának időpontjában az előirányzatokat megalapozó egyes jogszabályok még nem voltak hatályosak.

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat ÁSZ Véleményének kialakítására rendkívül rövid idő állt rendelkezésre. A költségvetési törvényjavaslatról alkotott Véleményt alapvetően a 2010. október 18-ától október 25-ig tartó –tervezést végző szerveknél lefolytatott – helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján alakítottuk ki, de figyelembe vettük a 2010. október 30-án rendelkezésünkre bocsátott – a helyszíni ellenőrzés során megismertektől jó néhány pontban eltérő – költségvetési törvényjavaslatot is. A helyszíni ellenőrzés lezárása után történt változások (pl. intézményi és fejezeti kezelésű előirányzati eltérések, mint a KIM, BM személyi juttatásai) új fejezeti kezelésű előirányzatok (a Tanyafejlesztési Programról, az Állami Bérlakás Programról stb.) tartalmát, okait, megalapozottságát ellenőrizni nem volt módunk, ezeket az előfordulásuk helyén Véleményünkben megjelenítjük.

A költségvetési dokumentum normaszövege, indokolása az egyszerűsítés, áttekinthetőség irányába változott. Kedvező, hogy a sokoldalas, megismételt információtartalmú táblázatok kikerültek az előterjesztésből, azonban az indokolás információ-tartalom tekintetében szűkebb a korábbiaknál. A törvényjavaslat indokolása számadatok, magyarázatok, érdemi kifejtések, idősorok, összegző kimutatások hiányában nem kielégítő. Megállapítottuk, hogy a vonatkozó törvényi előírások érvényesülésében a korábbi évekhez hasonló hiányosságok tapasztalhatóak. A törvényjavaslatból az idei évben is hiányzik az áttekinthetőséget, a döntések megalapozását segítő összegző kimutatás. A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai nem szerepelnek, továbbá a 2010. évi várható adatok sem jelennek meg a dokumentumban.

Indokoltnak tartjuk törvényi szabályozást kialakítani az éves központi költségvetés szerkezetére, tartalmára és annak kialakításában résztvevő szervezetek feladataira vonatkozóan (ideértve az ÁSZ részére történő adatszolgáltatást), amely egy átfogó jellegű, az állam teljes gazdálkodásának szabályaira is kiterjedő – az általunk már korábban is kezdeményezett – közpénzügyi törvény keretei között lenne célszerű.

A vélemény teljes hoszában elérhető itt.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
KÖLTSÉGVETÉS