Vizsgálják a büntetés-végrehajtási intézetek működését

2010.11.11. Magyarorszag.hu

Egy hétfőn megjelent kormányhatározat alapján a belügyminiszternek az év végéig felül kell vizsgálnia a fogvatartás körülményeit és a biztonsági szempontokat a magyarországi bv-intézetekben.

A kormány felhívta a belügyminisztert, hogy végezze el a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények működésének átfogó felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy mennyiben felelnek meg a Magyarországra nézve kötelező, illetve számára ajánlást tartalmazó nemzetközi dokumentumok elvárásainak. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg.

A vizsgálatnak a fogva tartás és elhelyezés körülményeire – különös tekintettel a zárka egy emberre jutó területére –, a kapcsolattartás egyes formáinak érvényesülésére, valamint a biztonság fenntartásának a zsúfoltságból eredő nehézségeire kell irányulnia. A feladat elvégzésének határideje 2010. december 31.

A belügyminiszternek jelentést kell készítenie a vizsgálat eredményeiről, amelyben kitér arra, hogy – ha a magyarországi bv-intézetek a felülvizsgálat alapján nem felelnek meg az elvárásoknak –, mely pontokon tart szükségesnek akár jogszabályi változást, akár egyéb fejlesztést a hiányosságok pótlása érdekében. A jelentés mellékleteként a belügyminiszter cselekvési tervet készít a nemzetgazdasági miniszter bevonásával arról, hogy az esetleges fejlesztések milyen ütemezéssel, milyen költségvetési forrásból végezhetők el - rendelkezett a kormány, határidőként 2011. január 31-ét állapítva meg.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
KORMÁNYZAT