A Nemzetközi Bíróság ügyeiről – elnöki beszámoló az ENSZ Közgyűlésén

2010.11.11. Jogi Fórum/ Horváth Eszter

A Nemzetközi Bíróság az ENSZ legfőbb igazságszolgáltatási szerve. 1945-ben az ENSZ Alapokmányával hozták létre. Működését 1946 áprilisában kezdte meg. Egyedüli ENSZ szervezet, amely nem New Yorkban, hanem Hágában székel. Alábbiakban a Bíróság tevékenységéről és legújabb ügyeiről olvashatnak.

A Bíróság kialakulásának története

A Nemzetköz Bíróság közvetlen előzményének tekinthető a Permanent Court of International Justice (Állandó Nemzetközi Bíróság). Ez a testület 1922 és 1940 között 29 esettel foglalkozott és 27 tanácsadó véleményt fogalmazott meg. Számos, az első világháború következtében indult komoly ügyet vitatott meg és döntéseivel olyan kérdéseket tisztázott, melyek azelőtt a nemzetközi jog nehezen értelmezhető területeit alkották. A második világháború kitörése, az Állandó Nemzetközi Bíróság munkáját is ellehetetlenítette. 1940-ben a Bíróság Genfbe költözött. 1942-ben és 43-ban több állam is kinyilvánította a nemzetközi bíróság melletti elkötelezettségét, illetve az ilyen jellegű nemzetközi fórum szükségességét. 1944-ben, azután amikor egy általános hatáskörű nemzetközi szervezet létrehozásáról döntöttek a nagyhatalmak, javasolták, hogy ennek részeként állítsanak fel egy nemzetközi bíróságot is. A következő lépés 1945 áprilisában, Washingtonban történt. 44 tagállamot képviseltek azok a jogászok, akik a korábbi Állandó Nemzetközi Bíróság alapszabályából kiindulva megalkották az alapszabály-tervezetet. Számos nyitott kérdés maradt, melyekre a választ végül a Nemzetközi Bíróság Alapszabálya – az ENSZ Alapokmányának szerves része – adta meg. A Bíróság 15 tagból áll, akiket felkészültségük alapján választanak ki, úgy, hogy a világ nagy jogrendszerei általuk képviselve legyenek. A Bíróság az elmúlt évtizedekben relatíve kevés üggyel foglalkozott. Ezek száma azonban az 1980-as évektől jelentős mértékben növekedett.

A Bíróság tevékenységéről szóló legutóbbi éves jelentés az ENSZ Közgyűlése előtt

A Nemzetközi Bíróság elnöke Hisashi Owada 2010. október 28-án számolt be az ENSZ Közgyűlésének a Bíróság 2009. augusztus 1. és 2010. július 30. közötti tevékenységéről. Beszédében kiemelte a Bíróság központi szerepét a jogállamiság előmozdításában az ENSZ ilyen jellegű általános tevékenysége mellett. Owada elnök úr beszédében beszámolt a Bíróság tevékenységéről.

A testület az elmúlt évben 16 üggyel foglalkozott, melyek a világ minden tájáról érkeztek, és az általuk érintett kérdések köre rendkívül széles volt. A klasszikus ügyektől – mint amilyen a diplomáciai védelem és a szuverén mentelmi jog – az olyan, napjainkban jelentőssé vált kérdésekig, mint a nemzetközi környezetvédelmi jog. A vizsgált 12 hónapban érdemi döntés született az Uruguay folyón lévő Cellulózgyárakkal kapcsolatos Uruguay és Argentína közötti ügyben. A Bíróság tanácsadó véleményt adott ki Koszovó függetlenségének kikiáltásával kapcsolatban. Eszerint Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlensége nem ellentétes a nemzetközi joggal. Ellenkeresettel kapcsolatban adott ki rendelkezést a Bíróság, az állam joghatósági immunitásával kapcsolatban, (Németország kontra Olaszország ügy) és egy rendeletet az eljárás abbahagyásáról, a diplomáciai kapcsolatok egyes kérdéseiről (Honduras kontra Brazília ügy). Meghallgatásokat és tárgyalásokat tartott az Ahmadou Sadio Diallo ügyben (Új Guineai Köztársaság kontra Kongói Demokratikus Köztársaság), a faji megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nemzetközi egyezmény alkalmazásáról benyújtott kérdésben, (Grúzia kontra Orosz Föderáció) és Nicaragua kontra Kolumbia között felmerült területi és tengerparti vitában.

Az ismertetett időszakban három új vitás ügy és egy tanácsadó vélemény iránti megkeresés érkezett a Bírósághoz. Ezek közül az elsőt, mely 2009 decemberében érkezett, a Belga Királyság a Svájci Államszövetség ellen indította, a joghatósági, polgári és kereskedelmi ügyekben hozott ítéletek végrehajtásával kapcsolatban. A kérdés elsődlegesen az 1988. évi Luganói Egyezmény értelmezéséről és alkalmazásáról szól, különös tekintettel a Sabena (volt belga légitársaság) fő részvényeseinek vitájára.

A második,– a tanácsadó vélemény kérésére vonatkozó kérés – a Nemzetközi Mezőgazdaság - Fejlesztés Alap részéről érkezett, 2009 áprilisában. A szervezet, egy ítélet kapcsán kért tanácsadó véleményt, mely speciális eljárási körbe tartozik. 1946 óta négy ilyen jellegű tanácsadó vélemény született.

2010 májusában Ausztrália kezdeményezett eljárást Japán ellen, mivel Japán – Ausztrália szerint – megszegi a Nemzetközi Bálnavadászati Egyezményt. Az ügy „Bálnavadászat az Antarktiszon” címen került a Bíróság jegyzékébe.

Végül 2010 júliusában Burkina Faso és Niger együttesen nyújtott be keresetet a Bírósághoz egy közöttük fennálló határvita miatt.

Owada rámutatott, hogy a jegyzékben szereplő ügyek száma folyamatosan nőtt az elmúlt években. Jelenleg 16 ügyük van, melyek körülbelül 30 ENSZ tagállam részvételével zajlanak. Rámutatott arra is, hogy az ügyek köre egyre szélesebb, mind jogi mind ténybeli elemeiket tekintve.

Az államok megkereséseinek megnövekedett száma, a viták bíróság előtti rendezésének igénye jelzi a politikai vezetők egyre nagyobb tudatosságát, és a jogállamiság jelentőségének megnövekedését a nemzetközi közösségben.

A jogállamiság az elnök szerint át meg átszövi az ENSZ tevékenységének minden körét, a békefenntartástól az emberi jogok védelmén, a szegénység elleni harcon, a környezet védelmén át a klímaváltozásig. A Bíróság – ahogy annak elnöke fogalmazott – nagyra értékeli az ENSZ tagállamok bizalmát, melyet a Bíróság munkájába vet.

  • kapcsolódó anyagok
ENSZ
KOSZOVÓ
ENSZ NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG