Magyarország benyújtotta az előzetes Nemzeti Intézkedési Tervet Brüsszelnek

2010.11.12. MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtotta az Európai Bizottságnak az Európa 2020 Stratégia (EU2020) magyar vállalásait tartalmazó előzetes Nemzeti Intézkedési Tervet (NIT).

A terv tartalmazza, hogy az ország a stratégia kiemelt céljainak eléréséhez milyen számszerű célkitűzések teljesítését vállalja 2020-ig. A minisztérium kiemeli: a foglalkoztatás bővítése - amely a magyar kormány gazdaságpolitikájának prioritása - az EU2020 végrehajtását megalapozó Nemzeti Intézkedési Tervben is Magyarország legfontosabb vállalásaként jelenik meg.

A közlemény szerint Magyarország - összhangban az uniós szintű céllal - egyebek között vállalta a 20-64 év közötti népességre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75 százalékra emelését és azt is, hogy a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nő. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbb közölt adatai szerint július-szeptemberben a 15–64 éves korosztályra számított foglalkoztatási ráta 56 százalék volt.

Magyarország vállalja azt is, hogy a megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő, a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nő.

A magyar célkitűzések között van, hogy a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3 százalékra nő, a képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig 10 százalékra csökken a 18-24 éves népességen belül. További cél, hogy a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség aránya 5 százalékponttal csökkenjen.

A tárca egyben széleskörű konzultációt indít, amelynek célja a végleges NIT egyes pontjainak társadalmi szintű megvitatása. A végleges Nemzeti Intézkedési Tervet a társadalmi konzultációt követően, 2011 áprilisában nyújtja be a kormány a bizottságnak.

A közlemény szerint a NIT elfogadását követően kormányzati intézkedéssorozat veszi kezdetét, hogy az ország teljesíteni tudja a benne vállalt kötelezettségeit az évtized végére.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ
KORMÁNYZAT
OKTATÁSÜGY
ENERGETIKA