Az adatvédelmi biztos hivatalában fogadta Morten Kjaerumot, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének Igazgatóját

2010.11.15. Jogi Fórum

Az adatvédelmi biztos hivatalában fogadta Morten Kjaerumot, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének Igazgatóját.

A találkozón szó volt az Alapjogi Ügynökség 2010. évben közzétett, az európai adatvédelmi hatóságokról szóló jelentéséről. A jelentés szerint az adatvédelemért felelős intézményeket hatósági jogköreikben (szankcionálás) Európa-szerte meg kell erősíteni.

Jóri András elmondta, hogy a magyar adatvédelmi biztosi intézmény megújítására vonatkozó, az alkotmányozónak tett javaslatában hivatkozott az Alapjogi Ügynökség által készített riportra, valamint az abban tett megállapításokra.

Az Alapjogi Ügynökség 2012-2013-ban felülvizsgálja az európai adatvédelmi hatóságokról szóló jelentés megállapításainak és javaslatainak teljesülését az egyes tagállamokban. Morten Kjaerum üdvözölte a több alapjogot komplex módon szemlélő munkát: a magyar biztos a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alapjogok érvényesülése közötti új egyensúly megteremtésére törekszik. Jóri András példaként említette az etnikai adatkezelésre vonatkozó, 2009-ben a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosával közösen készített jelentést.

A tanácskozáson Jóri András felajánlotta hivatala segítségét és közreműködését az Alapjogi Ügynökség felméréseiben. Morten Kjaerum bízik benne, hogy sikerül a két intézmény között hatékony és folyamatos szakmai kapcsolatot kialakítani.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) szorosan együttműködik az európai és nemzeti szinten tevékeny uniós intézményekkel, és eredményes közös munkára törekszik az Európa Tanáccsal és a civil társadalommal. Tevékenysége az Európai Unió 27 tagállamára terjed ki, de munkájában megfigyelőként részt vehetnek a tagjelölt országok is.

A szervezet célja, hogy az alapvető jogokra vonatkozóan segítséget és tanácsot nyújtson a Közösség és a tagállamok megfelelő intézményeinek és hatóságainak.

Fő feladatai: az alapjogokra vonatkozó objektív, megbízható és összehasonlítható információk gyűjtése, elemzése és terjesztése az unióban; összehasonlítható és megbízható adatok összeállítása; a civil társadalommal folytatott párbeszéd ösztönzése.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN