Az Európai Bizottság utolsó felhívást intéz 14 tagállamhoz, hogy aktiválják a 116 000-ás forróvonalat

2010.11.17. Jogi Fórum/ Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ma utolsó felhívást intézett 14 uniós tagállamhoz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyezzék üzembe az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás hívószámú európai forróvonalat. A forróvonal egyetlen hívószám segítségével lehetővé teszi az eltűnt gyermekek és szüleik számára, hogy az EU területén bárhol segítséget kérjenek.

Az egyetlen hívószám révén a bajba jutott gyermekek és szüleik otthonuktól távol, például a családi nyaralás alatt is segítséget kaphatnak. A Bizottság a ma elfogadott jelentésében felméri a tagállamok eddigi előrehaladását, a szolgáltatás színvonalát illetően az EU egészében érvényes közös minimumkövetelményeket javasol, és utolsó figyelmeztetésként felszólítja a tagállamokat a forróvonal üzembe helyezésére, mielőtt jogi útra terelné az ügyet.

„A gyermekek eltűnése mindig tragikus esemény, egyes esetekben életük is veszélyben foroghat. A 116 000-ás hívószám segítséget, támogatást és egy potenciális mentőkötelet kínál az eltűnt gyermekek és szüleik számára” nyilatkozta Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. „A gyermekeknek és a szülőknek csupán egyetlen számot kell megjegyezniük a 27 nemzeti hívószám helyett. A polgárok arra is számíthatnak hogy kérésüket mindig ugyanúgy kezelik, akárhol is legyenek Európában a 116-os forróvonal hívásakor. Felszólítom a tagállamokat, hogy a gyermekek biztonságának és védelmének kiemelt kezelése érdekében minden erőfeszítést tegyenek meg a forróvonal gyors üzembe helyezésére.”

Neelie Kroes alelnök, a digitális menetrendért felelős biztos hozzátette:„Egy gyermek eltűnése súlyos megrázkódtatás – kötelességünk, hogy ilyen helyzetekben a legegyszerűbb és a leghatékonyabb eszközökkel nyújtsunk segítséget a szülőknek és a gyermekeknek. Erről szól a 116 000 is: egyetlen rövid hívószám, amelyet bármikor hívhatunk, függetlenül attól, hogy melyik európai országban tartózkodunk. Az eddig késlekedő tagállamoknak össze kell kapniuk magukat, hogy a 116 000-ás forróvonal végre az egész Unióban elérhető legyen."

Az EU 2007-ben már hozott szabályokat (a Bizottság 2007/116/EK határozata) annak biztosítására, hogy a 116 000-ás hívószám az Unióban azon forróvonalak számára legyen fenntartva, amelyek gyermekek eltűnésének bejelentésére, és az érintett családok tájékoztatására és támogatására szolgálnak. Az új uniós távközlési szabályok 2009. novemberi elfogadásával az uniós tagállamok kötelesek mindent megtenni annak biztosítása érdekében, hogy a 116 000-ás forróvonalat 2011. május 25-ig aktiválják (MEMO/09/491, IP/09/1812).

A 116 000-ás forróvonalat eddig csak 12 tagállam vezette be teljes körűen (a hívószámot elsőként üzembe helyező ország Portugália volt 2007-ben), a mulasztó országok között van Ausztria, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Németország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Szlovénia és Svédország; az Egyesült Királyságban a forróvonal csak részlegesen üzemel.

A mai jelentéssel a Bizottság utoljára szólítja fel a tagállamokat arra, hogy kezeljék prioritásként az eltűnt gyermekek forróvonalának üzembe helyezését. Emellett számba veszi az üzembe helyezés akadályait és gyakorlati megoldásokat javasol a hívószám beindításával még adós kormányoknak.

A Bizottság által feltárt két fő akadály egyike az, hogy a forróvonal létezéséről nem a közvélemény, sem a szakma nem rendelkezik információkkal, a másik pedig a 116 000-ás hívószám működtetési és hívási költségeihez kötődik. E problémák megoldása érdekében a Bizottság a forróvonalat már üzemeltető országok tapasztalatai alapján felsorolja a bevált gyakorlatokat. Ezek között említhető például:

Többnyelvű szolgáltatás: Romániában a szolgáltatás francia, angol és spanyol nyelven is elérhető. A szolgáltatást Görögország is hozzáférhetővé tette angolul.

Magyarország, Spanyolország és Románia célirányos képzést szervez az üzemeltetők alkalmazottainak, akik jellemzően szociális munkások és pszichológusok. A képzés az eljárási szabályok ismertetésén túl segítséget ad a hívások fogadásához és a hívó fél túlfűtött érzelmeinek – düh, pánik – kezeléséhez is.

Az ügyek hatékony kezelését elősegítheti, ha a szolgáltatók és a nemzeti bűnüldözési és/vagy igazságügyi hatóságok együttműködési megállapodásokat kötnek. Ilyen megállapodások például Belgiumban, Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában és Romániában léteznek.

A Bizottság e bevált gyakorlatokra építve közös minimumkövetelmények kidolgozását javasolja, amelyek az Unió egészében biztosítanák a szolgáltatás magas színvonalát, így a szülők és a gyermekek számíthatnának rá, hogy tartózkodási helyüktől függetlenül ugyanolyan segítségben részesülnek.

A Bizottság emellett minden évben magas szintű találkozót szervez az érdekeltekkel egészen addig, amíg a forróvonalat mind a 27 uniós ország üzembe nem helyezi. A találkozók célja a figyelemfelhívás, a bevált gyakorlatok cseréje és az olyan gyakorlati eszközök meghatározása, amelyekkel biztosítható a forróvonal működése és magas szolgáltatási színvonala. A találkozókra minden év május 25-e tájékán kerül sor, hogy felhívják a figyelmet az eltűnt gyermekek nemzetközi napjára és hogy kifejezzék szolidaritásukat az eltűnt gyermekek és családjuk iránt.

Előzmények

A Bizottság 2007. február 15-én határozatot fogadott el, amelyben kötelezi az uniós tagállamokat, hogy uniószerte tartsák fenn a 116 000-ás hívószámot a gyermekeket érintő forróvonalak részére (IP/07/188). A Bizottság többször is arra kérte a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb kezdjék meg a hívószám üzemeltetését (IP/08/1129).

A módosított távközlési szabályok alapján (lásd: MEMO/09/513), és különösen az egyetemes szolgáltatási irányelv (a 2009/136/EK irányelv) 27a. cikke szerint a tagállamok legkésőbb 2011. május 25-ig „mindent megtesznek annak biztosítására, hogy a polgárok hozzáférjenek egy, az eltűnt gyermekek eseteinek bejelentésére szolgáló segélyvonalhoz. A segélyvonal a 116 000-ás számon érhető el.” Ugyanez az irányelv azt is előírja, hogy „a tagállamok biztosítják, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a 116-os számtartomány alatt fenntartott szolgáltatások létezéséről és használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül.”

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ