Szabad tüntetni Devecseren

2010.11.19. Jogi Fórum / TASZ

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jogszabálysértő módon tiltotta meg, hogy a devecseriek a főúton tüntethessenek.

A kormány október 6-án veszélyhelyzetet hirdetett Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megyében a vörösiszap-katasztrófa miatt. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerint veszélyhelyzet ideje alatt különböző szabadságjogokat korlátozó rendelkezéseket lehet bevezetni.

A kormány a veszélyhelyzet idejére az önkormányzat működésére vonatkozó korlátozást, forgalomkorlátozást, kitelepítést, tartózkodás korlátozását, kiürítést, vagyontárgyak elszállítását, valamint az élet- és vagyonmentés érdekében a mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki és földmunkagép igénybevételének lehetőségét rendelte el.

Ugyan a törvény lehetőséget adna a gyülekezési jog korlátozására is, ez nem történt meg. Ugyanis a gyülekezési jog korlátozását lehetővé tevő rendkívüli intézkedést (honvédelmi törvény 167. §) nem tartalmazza a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet. Ebből pedig az következik, hogy a három érintett megyében a gyülekezési jog továbbra is a gyülekezési törvényben meghatározott keretek között gyakorolható.

A Veszprém Megyei Rendőrség mégis arra hivatkozva tiltotta meg a demonstrációt, hogy veszélyhelyzet idején közterületen tartandó rendezvényt, nyilvános gyűlést csak előzetes engedély alapján lehet tartani. A rendőrfőkapitány a nyilvános rendezvény engedélyezése iránti kérelmet a védelmi érdekek sérelme esetén a tény közlését meghaladó egyéb indokolás nélkül elutasíthatja.

A TASZ álláspontja szerint a gyülekezési jog nem terjed ki arra, hogy bárki egy hónapra lezárhassa egy főút félpályáját, feltéve, hogy a közlekedés más módon nem biztosítható. Azonban a rendőrségnek – a jogi alappal nem bíró – indoklás nélküli elutasító határozata helyett a gyülekezési törvény és végrehajtási rendelete alapján kellett volna eljárnia, többek közt egyeztetnie a kártérítésért tüntetni kívánókkal, hogy milyen módon élhetnek politikai szabadságjogukkal és milyen módon tiltakozhatnak – rövidebb ideig – akár a főúton is.

”A kormány rendeleteinek értelmében 2010. december 31-ig három megye teljes területén van veszélyhelyzet, ami indokolatlanul és súlyosan korlátozza az alkotmányos alapjogokat. E három megyében december 31-ig jogszerűen lehet kitelepíteni az ott lakókat attól függetlenül, hogy a természeti katasztrófa közelében vagy attól 100 km-re laknak-e.

A veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályokból hiányoznak a garanciális elemek: hogy milyen feltételekkel lehet veszélyhelyzet esetén alapjogokat korlátozni. Ezeket a garanciális elemeket a jogalkotónak kell beillesztenie a jogszabályba." - mondta Dénes Balázs a TASZ elnöke.

A veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet aránytalanul és indokolatlanul széles körben korlátozza az alapjogokat a három megye teljes területén, azonban a gyülekezési jog korlátozását a rendelet nem tartalmazza, ezért az érintett három megyében is bárki gyakorolhatja a békés gyülekezés jogát.
 

  • kapcsolódó anyagok
GYÜLEKEZÉSI JOG
RENDŐRSÉG
TASZ