HÖOK: alaptalanok a civil szervezetek hallgatókra vonatkozó állításai

2010.11.19. MTI

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája visszautasítja a hallgatói képviseletre nézve alaptalan, rosszindulatú állításokat amelyeket hét civil szervezet fogalmazott meg csütörtöki állásfoglalásában.

A hét civil szervezet előző napi állásfoglalásában, amelyben egyetértésüket fejezték ki a felsőoktatási törvény szellemével, azt írta többek között, hogy részben a sokhelyütt kétes legitimitású hallgatói képviselet nyomására a tanulmányi rend fellazult. Rögzítették, hogy a felvételi követelmények és a tanulmányi rend szigorításával hozzá kell járulni a felsőoktatás színvonalának emeléséhez, alsó határt kell szabni a karok méretének, felül kell vizsgálni a szakok számát, és a vezető testületekben a szavazati jogokat a kompetencia alapján kell meghatározni, a hallgatók aránya legfeljebb 15 százalék legyen.

Körösparti Péter, a HÖOK elnöke pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a Professzorok Batthyány Köre (PBK) néhány, maga köré gyűjtött, a felsőoktatásban kevésbé jártas, hozzá lojális, jóindulatú társadalmi szervezet szándékait kiforgatva, azok mögé bújva tette közzé nyilatkozatát.

Tudomásuk szerint a PBK nem minden tagja ért egyet a nyilatkozatban foglalt, s a hallgatók által kifogásolt állításokkal, azokat a szervezet nevében néhány, saját személyes sérelmein túllépni nem képes tag tünteti fel a PBK egészének álláspontjaként.

Leszögezte: a nyilatkozatban a hallgatói képviseletre nézve alaptalan és rosszindulatú, valamint a legitimitás tárgykörében megfogalmazott megjegyzésük tekintetében a rágalmazás büntetőjogi kategóriájába tartozó állításokat a leghatározottabban visszautasítják.

Mint írta, a jelenleg hatályos felsőoktatási törvény csak abban az esetben teszi lehetővé az intézményi szenátusokban a hallgatói képviselői helyek betöltését, ha a hallgatói önkormányzati választáson a hallgatók legalább 25 százaléka részt vett. Ily módon a szenátusban csak és kizárólag legitim módon megválasztott hallgatói képviselők ülhetnek.

Felszólítják a nyilatkozat megfogalmazóit, hogy amennyiben az alaptalan vádaskodáson túlmenően tudomásuk van olyan esetről, ahol a jogszabályt nem tartották be, azt haladéktalanul hozzák nyilvánosságra, ellenkező esetben bűnpártolást követnek el - áll a közleményben.

A hallgatói vezető szerint azon ténykedésüket és cselekedeteiket, amellyel összemossák a hallgatói képviselet tevékenységét az oktatás minőségi romlását eredményező tényezőkkel, a puszta revansvágy vezérli.
A tanulmányi rend lazításával kapcsolatban megfogalmazott állításukat szintén visszautasítják. A hallgatói érdekképviseleti szervezetek az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzatok megalkotásakor a minőség érvényesítése érdekében lépnek fel. Amíg a HÖK által a tanulmányi szabályok szigorítása érdekében kezdeményezett javaslatokra számos példát tudunk felhozni, ennek ellenkezőjére a puszta állításaikon túlmenően eddig egyet sem tudtak felmutatni.

A hallgatók, mint akik az intézményekben szerzett tudásból és az azt bizonyító diplomából kell hogy megéljenek, igenis érdekeltek abban, hogy javuljon a felsőoktatás minősége, ezért az őket képviselő hallgatói szervezetek támogatnak minden, a minőséget erősítő kezdeményezést. A felsőoktatást átalakítani, hatékonyabbá és értékalapúvá tenni a hallgatók bevonása és akaratuk figyelembe vétele nélkül nem lehet - szögezte le a HÖOK elnöke.

"A PBK mérhetetlenül arrogáns és hallgatóellenes tagjait ezúton felszólítjuk, hogy végérvényesen fejezzék be a sértődöttségen alapuló, öncélú vádaskodásokat, és azon tevékenységüket, amellyel a jelenlegi felsőoktatás problémáinak okozójaként a hallgatókat és képviselőiket tüntetik fel" - zárta állásfoglalását a hallgatói vezető.

  • kapcsolódó anyagok
FELSŐOKTATÁS
OKTATÁSÜGY