A Bizottság új uniós intézkedéscsomagot terjeszt elő az európai polgárok megfelelőbb védelme érdekében

2010.11.22. Jogi Fórum/ Európai Bizottság

Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása című, ma elfogadott közlemény 41 fellépést tartalmaz az Európa biztonságát legközvetlenebbül fenyegető veszélyek ellen.

A közös programot alkotó fellépések a következőkre irányulnak: felgöngyölíteni a bűnözői és terrorista hálózatokat, megvédeni a polgárokat, vállalkozásokat és a társadalmat a számítástechnikai bűnözés ellen, intelligensebb határigazgatás révén növelni az EU biztonságát, valamint megerősíteni az Unió válságkészenlétét, illetve válságokra adott válaszát.

„Az Unió belső biztonságára vonatkozó kérdéseket soha nem kezelték egységesen, mindig csak egy területre összpontosítottak. Ezúttal viszont közös megközelítést alakítunk ki arról, hogyan reagáljunk napjaink biztonsági veszélyeire és az előttünk álló kihívásokra.

A terrorizmus, a határon átnyúló és szervezett bűnözés, a számítástechnikai bűnözés, valamint a válságok és a katasztrófák mind olyan területek, ahol a polgárok, a vállalkozások és a társadalmak biztonságának megerősítése céljából egyesített erővel az Unió teljes területén együtt kell működnünk.

A stratégia körvonalazza az előttünk álló veszélyeket és a legyőzésükhöz szükséges fellépéseket. Arra ösztönzök minden érintettet, hogy felelősségüket felvállalva segítsék az intézkedések végrehajtását, megerősítve ezzel az Unió biztonságát.” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

Az autólopás, a rablás, a kábítószer-terjesztés és a hitelkártyacsalás gyakran a határokat nem ismerő és virtuális térben működő globális bűnözői hálózatok helyi megnyilvánulásai. A bűnözők egyre többször veszik igénybe az internetet, legyen szó kisebb súlyú bűncselekményekről vagy nagyszabású támadásokról. Az EU külső határain kábítószer-kereskedelmet bonyolítanak, hamisított árukat, fegyvereket és embereket csempésznek, így a bűnözői hálózatok hatalmas bevételektől fosztják meg az államkasszákat.

A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint csupán a pénzügyi bűncselekményekből származó haszon kiteheti akár a teljes GDP öt százalékát is. A földrengések, árvizek vagy emberi mulasztás, illetve ártó szándékkal okozott válságok és katasztrófák emberi szenvedéssel és gazdasági, illetve környezetvédelmi ártalmakkal járnak. A terroristák ugyanakkor új lehetőségeket találnak arra, hogy ártsanak társadalmainknak, ideértve azt, hogy erőszakos, szélsőséges propagandával célozzák meg az erre leginkább hajlamos egyéneket.

A Bizottság most intézkedéseket javasol e kihívások kezelésére. A bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására tett jogalkotási javaslat is ezen intézkedések közé tartozik. Az Uniónak fel kell ruháznia a közösségeket a radikalizálódás és a toborzás megelőzéséhez szükséges eszközökkel, továbbá segítenie kell őket abban, hogy – különösen a közúti szállítás esetében – azonosíthatóak legyenek a közlekedési infrastruktúra megfelelőbb védelmi lehetőségei a terrorizmus ellen.

A számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó központ létrehozására irányuló javaslat célja, hogy összegyűjtsék a számítástechnikai bűnözés kivizsgálásának és megelőzésének területén felhalmozódott szaktudást. Folyamatban van továbbá számos olyan lépés, amely intelligensebben kívánja kezelni a határigazgatást és előkészíteni, illetve kezelni a válságokat és a katasztrófákat.

Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása című közlemény öt stratégiai célkitűzést és azok mindegyikéhez intézkedéseket állapít meg:

1. A társadalmunkat veszélyeztető nemzetközi bűnözői hálózatok felgöngyölítése

*javaslatcsomag a bűncselekményekből származó nyereség és vagyoni eszközök gyors és hatékony módon történő lefoglalásáról és elkobzásáról (2011),
*javaslat az utas-nyilvántartási adatok felhasználásáról (2011),
*javaslat a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítéseinek nyomon követéséről és támogatásáról (2011).

2. A terrorizmus, a radikalizálódás és a toborzás megelőzése

*uniós szakpolitika a pénzügyiüzenet-adatok kivonásáról és elemzéséről, a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó uniós program (2011),
*uniós radikalizálódás-tudatossági hálózat létrehozása, valamint a civil társadalom támogatása az erőszakos szélsőséges propaganda napvilágra hozása, lefordítása és megcáfolása érdekében (2011),
*az uniós közlekedésbiztonsági politika megerősítése (2011).

3. A virtuális tér biztonságának növelése a polgárok és a vállalkozások számára

*az EU számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó központjának létrehozása (2013),
*számítástechnikai katasztrófaelhárító csoportok hálózatának kialakítása (2012),
*az európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) létrehozása (2013).

4. A biztonság megerősítése a határigazgatás útján

*a külső határokat illetően európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozása (2011),
*a külső határok problémás helyeinek megfelelőbb elemzése (2011),
*közös jelentések az emberkereskedelemről, az embercsempészetről és a tiltott áruk kereskedelméről, amelyek a közös műveletek alapját képezik majd (2011).

5. Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenállóképességének javítása

*javaslat a szolidaritási klauzula végrehajtására (2011),
*javaslat európai veszélyhelyzet-reagálási kapacitás kialakítására (2011),
*kockázatkezelési szakpolitika kialakítása, hogy a fenyegetés- és kockázatértékelés a döntéshozatal részévé váljon (2014).

A Bizottság az elért haladásról éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság támogatni fogja a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottságot (COSI), ami központi szerepet játszik majd a stratégia hatékony végrehajtásának biztosításában.

Háttérinformáció

A belső biztonsági stratégia a Stockholmi Program kulcsfontosságú eleme. A spanyol EU-elnökség 2010 februárjában a belső biztonsági stratégia („Az európai biztonsági modell felé”) keretében felvázolta az EU-ra nehezedő biztonsági kihívásokat, és felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő cselekvésorientált javaslatokat a végrehajtást illetően.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
BŰNMEGELŐZÉS
BŰNÜLDÖZÉS
EURÓPAI UNIÓ
TERRORIZMUS