Számlának tűnő ajánlatok miatt bírságolt a GVH

2010.11.25. Jogi Fórum/ GVH

A Gazdasági Versenyhivatal 2,4 millió forint bírságot szabott ki az Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft.-re (Euro Credit).

A vállalkozás megtévesztő reklámot alkalmazott, amikor a potenciális üzletfeleknek úgy juttatta el szerződési ajánlatát, hogy azt a látszatott keltette, az egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla.

Az Euro Credit a www.sargaoldalak.com internetes honlapon működtetett szakmai telefonkönyv ügyfélkörének bővítése céljából 2008. szeptember 1. és 2009 júniusa között postai úton kereste meg azokat a vállalkozásokat, melyek lehetséges ügyfélként jöhettek szóba. Az ily módon kézbesített nyomtatványok formai kivitelezése olyan volt, mintha a címzettek - egy általuk megrendelt szolgáltatás teljesítését követően - kifizetendő számlát vettek volna kézhez, ugyanakkor tartalmuk alapján azok csupán az Euro Credit ajánlatát tartalmazták. A küldemények ugyan tartalmaztak tájékoztatást arról, hogy azok nem számlák, hanem ajánlatok, de ez az információ olyan kisméretű betűkkel volt megjelenítve, amelyet az olvasó nehezen észlelhetett.

A vállalkozás és az üzletfél közötti közvetlen kapcsolat megteremtésére alkalmas direkt marketing eszközök, így például az ún. direct mail egyfajta sajátos párbeszédet kívánnak létrehozni a vállalkozás és a címzett között annak érdekében, hogy ez utóbbi megismerje és megrendelje az adott terméket. Az Euro Credit által alkalmazott postai küldemények ugyanakkor olyan formátumot öltöttek, amelyek üzenetként azt közvetítették, hogy ez a párbeszéd megtörtént, a szolgáltatást a címzett már megrendelte, s így teljesítendő a küldemény részét képező átutalási megbízás.

A GVH nem vitatta, hogy az üzletfelektől is elvárható a hozzájuk érkező dokumentumok figyelmes elolvasása, ám a versenyhatóság álláspontja szerint ez nem menti fel az Euro Credit-et az alól a követelmény alól, hogy ne alkalmazzon megtévesztő reklámot.

A kiszabható legmagasabb mértékhez közelítő bírságösszeg meghatározása során súlyosító körülményként értékelte a GVH a széles érintetti kör mellett a jogsértés időben elhúzódó jellegét is.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
GVH