Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) megválasztotta első ügyvezető igazgatóját

2010.11.26. Jogi Fórum/ Európai Bizottság

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) a mai napon a máltai Vallettában tartotta első igazgatósági ülését, ahol Rob Visser urat választotta meg első ügyvezető igazgatójának. Az új igazgatónak hamarosan meg kell jelennie az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt.

Az új ügynökség tevékenységének elindításával az Európai Unió újabb lépést tesz egy átfogóbb közös európai menekültügyi rendszer megvalósulása felé. Az EMHT javítja majd a tagállamok közötti szolidaritást a menekültügyi kérdésekre irányuló gyakorlati együttműködésnek köszönhetően, illetve segítséget nyújt a tagállamok számára abban, hogy európai és nemzetközi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek e téren.

„Üdvözlöm az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) első igazgatósági ülésének résztvevőit, és egyben szívből gratulálok Visser úrnak az ügynökség első ügyvezető igazgatójává történő megválasztásához. Az EMHT a tagállami menekültügyi rendszerek szakértői központjaként rendkívül fontos szerepet játszik majd. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállamok hatékonyabban hajtsák végre a menekültügyi jogszabályokat, illetve megosszák egymással a bevált módszereket” – nyilatkozta Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos, majd hozzátette: „A Támogatási Hivatal sikere nagy mértékben hozzájárul egy olyan rendszer működéséhez, amely – az európai humanitárius hagyományokkal összhangban – védelmet nyújt a rászorulóknak. Az EMTH-t a közös európai menekültügyi rendszer (CEAS) bevezetésének szolidaritáson és méltányosságon alapuló, nélkülözhetetlen eszközének tekintem. Az Európai Tanács 2012-t határozta meg a rendszer felállításának céldátumaként. Felszólítom tehát valamennyi tagállamot és az Európai Parlamentet arra, hogy törekedjen a menekültügyi csomaggal kapcsolatos ésszerű kompromisszum keresésére annak érdekében, hogy a kitűzött időpontra elérhessük célunkat.”

Az EMTH támogatást nyújt majd a tagállamoknak abban, hogy menekültügyi politikájukat koherensebbé és igazságosabbá tegyék, például a bevált gyakorlatok feltérképezéséhez nyújtott segítség, uniós szintű képzések szervezése és a származási országra vonatkozó megbízható információkhoz való hozzáférés javítása által. Ezenfelül műszaki és operatív támogatást nyújt a „fokozott terhelésnek” kitett tagállamoknak (nevezetesen azon tagállamoknak, amelyekhez különösen nagy számú menedékjog iránti kérelem érkezik) menekültügyi szakértői csoportok bevetése révén, ezáltal némileg csökkentve az érintett országok menekültügyi rendszereire nehezedő nyomást.

Az EMTH szabályozási ügynökség formájában, független európai szervezetként fog működni. A Hivatal igazgatótanácsában (amely annak irányító testülete) a Bizottság és az uniós tagállamok képviseltetik magukat. A menekültügyért felelős nemzeti hatóságokkal, az ENSZ menekültügyi főbiztosával (UNHCR), az Alapvető Jogok Ügynökségével, valamint a FRONTEX-szel szoros együttműködésben végzi majd tevékenységét, és a civil társadalommal is konzultálni fog. Az EMTH ügyvezető igazgatójának hatáskörébe tartozik az ügynökség napi irányítása.

Az EMTH tevékenysége három fő feladatkörre összpontosul:

*a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés kiépítése a menekültügy területén, a származási országokkal kapcsolatos információk cseréjének elősegítése, a tagállamok fordítási és tolmácsolási feladatokban való támogatása, a menekültüggyel foglalkozó tisztviselők képzése, valamint az elismert menekültek áthelyezéséhez nyújtott segítség formájában,

*a „fokozott terhelésnek” kitett tagállamok támogatása, különösen egy riasztási rendszer kiépítése által, illetve azon szakértői csoportok munkájának összehangolásával, amelyek segítséget nyújtanak az uniós tagországoknak a menedékjog iránti kérelmek kezeléséhez és a megfelelő befogadási infrastruktúra kialakításához,

*hozzájárulás a közös európai menekültügyi rendszer létrehozásához, a bevált módszerekkel kapcsolatos információk összegyűjtése és cseréje, az EU menekültügyi helyzetéről szóló éves jelentés elkészítése, valamint az uniós menekültügyi eszközök bevezetésére vonatkozó műszaki dokumentumok – például iránymutatások, kézikönyvek – elfogadása révén.

Háttér

A Bizottság 2009. február 18-án javaslatot tett az EMTH felállítására (IP/09/275). A javaslat kiterjedt egy, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint az Európai Menekültügyi Alap tekintetében végrehajtandó változtatásokra.

2010 első félévében a társjogalkotók hivatalosan jóváhagyták az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) létrehozását, a tagállamok pedig úgy döntöttek, hogy az új ügynökség székhelye a máltai Vallettában lesz.

A 439/2010/EU rendeletet 2010. május 29-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ