Óvodai visszásságok – erősebb védelmet biztosítanak a gyerekeknek és a szülőknek

2010.11.29. Jogi Fórum / FEOSZ

Komplex intézmény-ellenőrzés, helyszíni vizsgálatok, a szülők bevonása a döntési folyamatokba, a hatályos jogszabályok módosítása – ezek szerepelnek többek között az illetékes minisztérium tervei között, ami az óvodákkal kapcsolatos jövőbeni célkitűzéseket illeti.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége korábban sajtóközleményben hívta fel a média figyelmét az óvodákkal, családi napközikkel kapcsolatos jogi szabályozás visszásságaira, valamint levélben kereste meg a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata érdekében.

 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkára válaszlevelében arról tájékoztatta a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét, hogy a megfelelő szakmai ellenőrzést az Oktatásért felelős államtitkárság alapvető céljának tekinti. A jövőben emiatt a katolikus közoktatási intézményekben már sikerrel alkalmazott komplex intézmény-ellenőrzés tapasztalatait felhasználó szakmai ellenőrzés rendszerét kívánják bevezetni.

Ennek értelmében az intézmény ellenőrzését az Oktatási Hivatal megfelelő megyei szervezete fogja koordinálni és felügyelni, mégpedig a hivatal által kiválasztott és felkészített szakértők segítségével. A szakértői csoport három-négy főből áll és ellenőrzésük, elemzésük alkalmával górcső alá veszik az intézmény irányított önellenőrzését, irányítási és működési dokumentumait is. Az ellenőrzés szerves részét képezi továbbá a helyszíni vizsgálat és a gyermekek, diákok körében végzett neveltségi szintfelmérés.

 Örömteli, hogy az ellenőrzési eljárás alkalmával intézménytípustól függően már a szülők meghallgatására is sort fognak keríteni. Erre szükség van ugyanis annak érdekében, hogy a szakértők azzal a fogyasztói körrel találkozzanak, akik gyermekeik révén első kézből tapasztalják meg a közoktatási intézményben folyó szakmai munka minőségét és ezzel az esetleges negatívumokat.

 A jelenlegi ellenőrzési folyamathoz hasonlóan az ellenőrzésben közreműködnek az intézmények is, hiszen a cél közös: az intézmény működésének segítése és a szakmai hibák kiszűrése. A fogyasztói tudatosság kapcsán az államtitkárság szintén arra az álláspontra helyezkedik, hogy szükséges a szülők részéről a panaszuk megfogalmazása, ha a szakmai munkával nem elégedettek vagy az intézmény működését illetően valamilyen kifogásuk támad.

 A Minisztérium elismerte levelében azt, hogy az intézményi házirenddel kapcsolatosan társadalmi szemléletváltásra van szükség, itt kiemelte a fogyasztóvédelmi szervezetek szerepét. Ezek a szervezetek ugyanis tevékeny szerepet tudnak vállalni a fogyasztói tudatosság erősítésében, így abban, hogy felhívják a szülők figyelmét az intézmények működését szabályozó alapvető dokumentumok megismerésének fontosságára.

A FEOSZ javaslatai között szerepelt az is, hogy a panasztételi fórumrendszert illetően a másodfokon eljáró szervet függetlenítsék az intézménytől. A közoktatási törvény módosításakor várhatóan a Szövetségünk által jelzett problémát figyelembe veszi a jogalkotó és orvosolni fogja azt.

 

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
FEOSZ