A szakbizottság támogatta a női nyugdíjkorhatárról szóló javaslatot

2010.11.30. Jogi Fórum

Az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága hétfőn általános vitára alkalmasnak találta a nők 40 évnyi munkaviszony utáni nyugdíjba vonulását biztosító törvényjavaslatot. A javaslat az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú törvényeket módosítja.

A bizottság tárgysorozatba vette és ugyancsak általános vitára alkalmasnak találta a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII., és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatokat, melyeket Kósa Lajos, Tarlós István és Kovács Zoltán fideszes képviselők nyújtottak be önálló indítványként. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosítása tartalmazza, hogy a közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indoklás nélkül megszüntetheti.

A nők 40 évnyi munkaviszony utáni nyugdíjba vonulását biztosító törvényjavaslat szerint 2011-től - életkortól függetlenül - az öregségi teljes nyugdíjra lesznek jogosultak azok a nők, akik legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. Az előterjesztés szerint jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

A bizottság hétfői ülésén az ellenzéki képviselők közül Kaufer Virág (LMP) azért kritizálta a kormányt, mert szerinte több intézkedés is a nők munkavállalása ellen hat, míg a szocialista Gúr Nándor azt kifogásolta, hogy a jogosultsági időből kiemelik például a munkanélküli és a képzési időt, amikor szintén történik járulék-fizetés, és korábban beleszámított a jogosultsági időbe. Az sem hangzott el, hogy a kormány miből teremti meg ennek fedezetét – mondta. Asztalosné Zupcsán Erika, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztály-vezetője reagálásában hangsúlyozta: minden eddig meglévő, korhatár előtti nyugdíjazási kedvezmény megmarad, tehát aki ezzel a kedvezménnyel nem tud élni, az korlátozás nélkül igénybe veheti a már meglévő, ismert kedvezményeket.

A felsőoktatásban töltött idő pedig azért nem szolgálati idő, mert erre az időre soha nem történt járulék-fizetés, és 1998. január elsejétől nem is szolgálati idő.

Az önkormányzatoknál is lehet indoklás nélküli felmondás

A köztisztviselők jogállását módosító javaslatot az LMP-s és a kormánypárti képviselők 13 igen szavazatával, és 5 nem szavazat mellett találta a bizottság általános vitára alkalmasnak. A javaslat indoklása szerint a jogviszony munkáltató általi megszüntetésének egyszerűsítése lehetőséget nyújt a minőségi szakembergárda kialakítására és a közszolgálatában végzett munka színvonalának emelésére. Ennek a célnak nemcsak az államigazgatásban, hanem a közigazgatásban is meg kell valósulnia, ezért szükséges az önkormányzati képviselő-testületek hivatalában is megteremteni a munkáltató általi, indokolás nélküli, rövid felmentési idővel történő felmentés lehetőségét.

Bertha Szilvia (Jobbik) szerint a tervezett módosítás jelentősen átalakítja a köztisztviselői státuszt és bizonytalanságot teremt, Spaller Endre és Karvalics Ottó fideszes képviselők ugyanakkor azt hangsúlyozták, a javaslat célja, hogy tudatosítsák: mindenkit a munkája véd meg, az olcsóbb közigazgatáshoz pedig hatékony munka kell. Aki jól dolgozik, az megtarthatja állását, és nem kell rögtön azt gondolni minden polgármesterről, hogy felmenti az előző vezetés alatt is szolgált alkalmazottakat - érveltek. Az indítványt 15 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta a bizottság.

Nem lesz mobilos adatbejelentés az egyszerűsített foglalkoztatásban

A bizottság 15 igen és 3 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak találta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot is, amelyet Koszorús László (Fidesz) jegyez. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló idei törvény a telefonos és elektronikus adatbejelentés mellett 2010. december elsejei hatállyal vezette volna be az SMS alapú adatbejelentést. A már létező ügyintézési csatornák használatának gyakoriságán alapuló tapasztalatok azonban azt támasztják alá, hogy erre nincs szükség, mivel még az SMS alapú megoldásnál jóval egyszerűbben kezelhető telefonos bejelentés is csak az összes bejelentés kevesebb mint 1 százalékát tette ki. A foglalkoztatási bizottság önálló módosító indítvány nyújt be arra vonatkozóan, hogy a háztartási munkánál se vezessék be az ugyancsak december elsejétől tervezett SMS alapú bejelentést.

A testület támogatta a költségvetési bizottságnak azt az önálló módosítóját, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíja fix összeg, havi bruttó 1.200.000 forint lenne.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT