Létrejött a Wekerle Sándor Alapkezelő

2010.11.30. MTI

2010. november 27-én hatályba lépett az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet.

Ennek értelmében a korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatal, önállóan működő költségvetési szerv.

A Wekerle Sándor Alapkezelő legfontosabb feladata egy hatékony pályázati rendszer működtetése, amely a nemzeti együttműködés elveinek megfelelően biztosítja a hazai költségvetési források értékelvű, átlátható, gyors és hatékony felhasználását, és a lehető legjobb projektek megvalósulását.

Az Alapkezelő készíti elő és bonyolítja le a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, kisebbségi és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatokat. Emellett hatáskörébe tartoznak egyes közoktatási, felsőoktatási és ifjúságügyi projektek is. Ugyancsak az intézmény látja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel és az Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos feladatokat.

2010. november 27-től az Alapkezelő a felelős az Új Magyarország Fejlesztési Terv felsőoktatási, közoktatási, esélyegyenlőségi és kulturális pályázatainak kezeléséért, emellett közreműködik az Európai Unió Strukturális Alapok humánerőforrás-fejlesztési forrásainak közvetítésében is. Ugyancsak az Alapkezelő hatáskörébe tartoznak az I. Nemzeti Fejlesztési Terv egyes humánerőforrás-fejlesztési intézkedéseinek fenntartási feladatai. 2011. január 1-től módosul az Alapkezelő feladatköre. Ettől az időponttól kezdve az európai uniós források kikerülnek a hatásköréből, és kizárólag a hazai források elosztásában működik közre.

A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás M

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KÖLTSÉGVETÉS