Jóri András adatvédelmi biztos a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezi a személyes adatok hatékonyabb védelme érdekében

2010.12. 1. Jogi Fórum / Adatvédelmi Biztos

Járjon súlyosabb következményekkel, ha különleges adatokkal, illetve olyan személyes adatokkal élnek vissza, amelyek gyűjtését törvény írja elő.

Jóri András adatvédelmi biztos a személyes adatok védelmével összefüggő büntetőjogi szankciók szigorítását kezdeményezi a jogalkotónál. A hatályos büntető törvénykönyv a jogtalan haszonszerzési cél vagy jelentős érdeksérelem okozása esetén rendeli büntetni a személyes adattal történő visszaélést. A biztos álláspontja szerint szigorításra van szükség.

A hatályos Btk. nem tesz különbséget aszerint, hogy visszaélés esetén az érintett eredetileg önként adta-e meg a bűncselekménnyel érintett adatait vagy törvény írta elő azok kezelését. A biztos szerint súlyosabb megítélés alá kellene, hogy essen az, ha olyan személyes adatokkal élnek vissza, amelyeknek gyűjtését törvény írja elő, mert ez esetben fokozottabb az állami szervek felelőssége.

A törvénynek kifejezésre kell juttatnia, hogy az állam fokozottan védi azoknak a polgároknak az adatait, akik jogkövető módon eleget tesznek az adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségüknek. Ezért a célzatosságtól és az okozott érdeksérelemtől függetlenül büntetni kellene azt, aki kötelező adatszolgáltatással gyűjtött személyes adattal él vissza, akár úgy, hogy az adatot jogosulatlanul megismeri, átveszi, továbbítja, összekapcsolja, nyilvánosságra hozza, akár úgy, hogy az adathoz jogosultatlan hozzáférést tesz lehetővé.

A különleges adatokkal történő visszaélés elleni hatékonyabb fellépés színtén azt kívánja, hogy az ilyen magatartás haszonszerzési cél vagy jelentős érdeksérelem nélkül is szankcionálható legyen: a biztosi tapasztalat azt mutatja, hogy számos sértett különleges adatai esetében sértették meg az adatkezeléssel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket, például egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentációkat a törvényi előírásokat és az elemi biztonsági követelményeket mellőzve kezeltek.

A javasolt módosításoknak, a szigorításnak a tervezett népszámlálás is aktualitást ad, mert annak sikeréhez elengedhetetlen az adatkezeléssel kapcsolatos közbizalom megléte.

 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
BÜNTETŐJOG
ADATVÉDELMI BIZTOS