A Bizottság vitát indít a hozzáadottérték-adó (héa) jövőjéről

2010.12. 2. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a mai napon széles körű nyilvános konzultációt indít arról, hogyan lehetne az uniós polgárok, a vállalkozások és a tagállamok előnyére erősíteni és javítani az Unió hozzáadottértékadó-rendszerét (héarendszer). A konzultáció célja, hogy valamennyi érdekelt fél számára lehetőséget teremtsen a héával kapcsolatos jelenlegi problémákra vonatkozó véleményük, gondolataik és megoldási javaslataik kifejezésére. A Bizottság a konzultációból származó visszajelzéseket felhasználja annak meghatározásához, melyik megközelítés a legmegfelelőbb egy stabilabb és hatékonyabb jövőbeli héarendszer kialakításához.

Algirdas Šemeta adóügyi biztos a következőket nyilatkozta: „A 21. századnak megfelelő, egyszerű, korszerű és hatékony héarendszerre van szükségünk. A héát az állampolgárok fizetik, a vállalkozások szedik be és fontos bevételi forrást jelent a tagállamok számára – vagyis mindenki érintett ebben az adónemben. Kérek mindenkit, hogy adjon hangot véleményének, így tudjuk ugyanis biztosítani, hogy a jövő héarendszere valamennyiünk számára jobban működjön.”

Miért van szükség a héarendszer felülvizsgálatára?

A héa több mint 40 éve került bevezetésre az EU-ban, amikor a piacok egészen másképp néztek ki, mint ma. Az évek során a héarendszer apránkénti korszerűsítésére és egyszerűsítésére tett erőfeszítések ellenére egyértelmű, hogy a rendszer már nem felel meg a technológiaalapú, szolgáltatások által működtetett modern gazdaság igényeinek. A jelenlegi héarendszer összetettsége felesleges költségeket és terheket ró az adófizetőkre és az adóhatóságokra, és akadályokat emel a belső piac működése előtt. Emellett a rendszer egyes gyenge pontjai sérülékennyé teszik azt a csalásokkal és az adókikerüléssel szemben. Ezért a héarendszer alapvető felülvizsgálatára van szükség.

Miért éppen most?

A jelenlegi gazdasági helyzet rávilágított a héa által a gazdasági stabilitás és növekedés biztosítása terén játszott szerep fontosságára. A héa a tagállamok egyik fő bevételi forrása (a teljes adóbevétel akár 20%-át is eléri), és várhatóan még fontosabbá válik, mivel a recesszió és az öregedő társadalom hatással vannak más bevételi forrásokra. Emellett a gazdasági tanulmányok azt mutatják, hogy a fogyasztási adók a leginkább növekedésbarát adónemek közé tartoznak, és egy szilárd héarendszer hozzá tudna járulni Európa gazdasági regenerációjához. Ezért nagyon fontos biztosítani, hogy az Unió héarendszere teljes egészében működőképes legyen és teljes potenciálját kiaknázva teljesítsen.

Mi az a zöld könyv?

A zöld könyv néhány átfogó fejezetcím alatt vet fel kérdéseket, miközben a konzultációt a lehető legteljesebb mértékben nyitva tartja minden ötlet és vélemény előtt. Elsőként azt a kérdést veti fel, hogy szükség van-e a jelenlegi héarendszer alapjainak teljes körű átvizsgálására, valamint hogy az árukat és szolgáltatásokat a származási hely szerinti tagállamban vagy az értékesítés helyén kellene-e megadóztatni. Ezt követően a zöld könyv az elmúlt évek során felmerült specifikus témákkal foglalkozik. Ezek közé a következők tartoznak: napjainkban is van-e még létjogosultsága a kedvezményes adókulcsoknak, kellőképpen semlegesek-e a levonásra vonatkozó szabályok, szükséges-e a rendszer csalásbiztosabbá tétele, és ha igen, ez hogyan valósítható meg, valamint hogy hogyan lehetne csökkenteni a héával érintett tranzakciókhoz kapcsolódó bürokráciát. Végül azt a kérdést teszi fel a konzultációban részt vevőknek, hogy kell-e és ha igen, hogyan lehet javítani a héa beszedésén annak érdekében, hogy csökkenjen az Unióban jelenleg meglévő, mintegy 100 milliárd eurós héabevétel-kiesés. A zöld könyv minden nézőpont iránt érdeklődést tanúsít, a konzultáció nem korlátozódik a feltett kérdésekre. A hozzászólókat arra bátorítják, vessenek fel minden olyan témát, amelyet a héa jövője szempontjából relevánsnak gondolnak.

 

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ