Január 1-ig bárki befolyásolhatja az uniós források felhasználását, „környezeti hatás” szempontok alapján

2010.12. 3. Jogi Fórum

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján elérhető „partnerségi fórumon” keresztül december 2-ától bárki véleményezheti a gazdaságfejlesztési, a humáninfrastruktúra-fejlesztési, a közlekedésfejlesztési és a környezetfejlesztési területek környezetre és fenntarthatóságra gyakorolt hatásait bemutató környezeti jelentéseket.

Az Ügynökség köszönettel vesz minden konstruktív véleményt, amely a társadalmi egyeztetést követően, elfogadás esetén bekerül a jelentések végleges változatába.

A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet értelmében kell stratégiai környezeti vizsgálatnak (SKV) alávetni a jelentős környezeti hatással járó akcióterveket, melyeket az NFÜ a mai nappal társadalmi egyeztetésre bocsátott.

A jelentések amellett, hogy a 2011-2013-as akciótervek környezetre és fenntarthatóságra gyakorolt hatásait elemzik, alternatív javaslatokat is megfogalmazhatnak a benne foglalt beavatkozásokkal kapcsolatban. Mindez azért fontos, mert az egyes pályázati kiírások véglegesítésénél az SKV megállapításai is érvényesülni fognak.

30 napon át lesz lehetőség arra, hogy a környezeti értékek érvényesüléséért elkötelezett személyek és szervezetek befolyásolják az uniós források felhasználását a fenti szempontok alapján is.

Az SKV a környezeti szempontok figyelembe vételét értékeli és fontos szerepet szán a társadalmi részvételnek. A környezetre esetlegesen kockázatot jelentő beavatkozásokra, intézkedésekre már a programozás fázisában felhívja a figyelmet.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ
KORMÁNYZAT