Oktatási katasztrófa a tanköteles életkor leszállítása 18. életévről 17. életévre

2010.12. 7. MTI

A tanulókat 17. születésnapjukon minden következmény nélkül eltávolíthatják az iskolából, ha nem értenek egyet az iskola pedagógiai módszereivel, vagy valamelyik tanár pikkel rájuk.

1998-tól felmenő rendszerben lett bevezetve a 18. életévig tartó tankötelezettség, amely mindössze csak 3 éve vált teljessé. 12 évig vártunk arra, hogy minden magyar gyermek be tudja fejezni a középfokú iskolai tanulmányait és ne legyen kiszolgáltatva az oktatási intézmények kényének-kedvének, hogy idő előtt eltávolítsák őket az iskolából.

A tanköteleskor leszállításának mondvacsinált okai:

Az oktatási kormányzat elsősorban a pedagógus szakszervezetek követelésének akar eleget tenni, amikor lehetőséget akar biztosítani a nehezen kezelhető 17 éves gyermekek eltávolítására az iskolából.
A kormány a tankötelezettségi életkor leszállításával, akarja a hároméves szakiskolai képzés felé terelni a tanulókat, pedig jelenleg is előírja a törvény, hogy tizenhatodik életévének betöltése után kérelmére megszűnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett.
A költségvetésnek jól fog jönni a tanulói létszám csökkenése miatti pedagógus elbocsátás és iskolabezárási hullám, de sokkal többe fog kerülni az adófizetőknek az iskolából kimaradó, végzettség nélküli munkanélküli fiatalok eltartása.

Ambivalens magatartás:

Az új közoktatási törvény tervezetének vitaanyagában a Törvény új vonásai fejezetben szerepel, hogy a leszakadás megakadályozására több új strukturális elemet építenek be a közoktatás rendszerébe, de mi ennek az ellenkezőjét látjuk, amikor az oktatásirányítás fegyelmezési célra akarja használni a tanköteles életkor leszállítását, ezáltal ezrével fognak ki kerülni az iskolából a 17 éves tanulók befejezett iskolai végzettség nélkül.

A 18 éves korig tartó tankötelezettség hasraütésszerű leszállításának következménye lesz az is, hogy az iskolai igazságtalanságokat megelégelő, jövőkép nélküli tanulók 17 éves korukban otthagyják az iskolát.

Ha a gyermeket 6 éves korában beíratják az iskolába, akkor 18 éves koráig be tudja fejezni középiskolai tanulmányait. Ésszerűtlen, ezért sérti az emberi méltóságot, ha az iskola befejezése előtt egy évvel korábban megvonják a 17 éves gyermekektől tankötelezettség jogát, és indoklás nélkül megszüntethetik tanulói jogviszonyukat.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
OKTATÁSÜGY