Legyen ingyenes és online azonnal lekérdezhető az ellopott, elveszett okmányok adatbázisa!

2010.12. 8. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Jóri András adatvédelmi biztos kezdeményezi, hogy az ellopott, elveszett, megsemmisült, megtalált, vagy érvénytelen személyi igazolványok, illetve a személyi azonosítóról és lakcímről szóló igazolványok adatbázisa váljon térítésmentesen, azonnal lekérdezhetővé bárki számára.

Számos panaszbeadvány érkezett a biztoshoz az elmúlt időben, amelyben a panaszosok azt kifogásolták, hogy elveszett vagy ellopott személyi igazolványukkal visszaélve mobiltelefon-előfizetéseket kötnek, autókat, ingatlanokat vásárolnak, autókölcsönzőkből autókat lopnak, cégeket jegyeztetnek be, valamint hiteleket vesznek fel a nevükben. Az érintettek hiába jelentették be az okmányok ellopását, elveszését, arra kényszerülnek, hogy az adóhatóság, a vám-és pénzügyőrség, a rendőrség valamint a követeléskezelő cégek előtt tisztázzák magukat. Ilyenkor az állampolgárok önhibáján kívül olyan helyzet áll elő, amely hátrányos következményekkel jár.

Tekintettel arra, hogy ez a helyzet sérti az állampolgárok személyes adatok védelméhez fűződő jogát, továbbá mert a jogügyletek biztonságához jelentős közérdek fűződik, Jóri András kezdeményezi, hogy haladéktalanul és ingyenesen bárki számára hozzáférhetővé váljon az ellopott, elveszett okmányokat nyilvántartó adatbázis.

A biztos ezért javasolja, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala weboldalán hozzon létre olyan lekérdezési lehetőséget, ahol a felhasználó ingyenesen és azonnal információt kaphat az okmányazonosító megadása után a személyi igazolvány, vagy a személyi azonosítóról és lakcímről szóló igazolvány kiadásáról, érvényességének, elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény kérelemre jelenleg is lehetővé teszi a hasonló adatszolgáltatást, úgy, hogy az okmány számán és a fenti tényeken kívül más személyi adat nem válik megismerhetővé a kérelmező számára. Az adatszolgáltatást azonban költségtérítéshez köti, 22 napos ügyintézési határidővel, amely időtartam értelmetlenné teszi az adatlekérdezést, hiszen a szolgáltatók, eladók az ügyféllel annak megjelenésekor, azon nyomban szerződést kötnek.

Bár a törvény ezen rendelkezése a lakosság biztonságérzetének növelését, a visszaélések számának csökkentését célozza azzal, hogy a fenti okmányok érvénytelenségének, elvesztésének, ellopásának ténye bárki által ellenőrizhető, a jelenlegi megoldás ennek ellenére nem hatékony. Az ingyenes, azonnali lekérdezés a bűncselekmények megelőzését szolgálná, és a felderítését végző nyomozóhatóságok munkáját könnyítené.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN