Kevesebb államilag finanszírozott hallgatót vehetnek fel jövőre a felsőoktatásba

2010.12. 9.

Csökken a felsőoktatásba felvehető államilag finanszírozott hallgatók száma jövőre az eddigi 56 ezerről 53 450-re; mesterképzésben ugyanannyian, 19.600-an tanulhatnának.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában közzétett kormányhatározat szerint a kabinet 2011-ben az államilag támogatott új belépők számát - a katonai és rendvédelmi felsőoktatást nem számítva - 53 450-ben határozta meg.

Ebből a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma 10 ezer, míg az alapképzésre felvehető hallgatók létszáma pedig 40.610. Az utóbbi kereten belül agrár képzési területre 1 850, a bölcsészettudomány képzési területre 4.100, a gazdaságtudományok képzési területre pedig 4.900 hallgatót vehetnek fel. Az informatika képzési területre 6.400, a jogi és igazgatási képzési területre 500, a műszaki képzési területre 9.850 a felvehető hallgatók száma, az orvos- és egészségtudomány képzési területen pedig 3.100-an kezdhetik meg államilag támogatott formában tanulmányaikat. A pedagógusképzésre felvehető hallgatók számát 2 ezerben, a sporttudományi képzésre felvehetők számát 500-ban határozták meg. A társadalomtudományi képzési területre 2.100, természettudományira 5.200, művészetire 570, a művészközvetítés képzési területre felvehető hallgatók száma 390 lesz.

A kabinet döntése alapján az egységes, osztatlan képzésre felvehetők létszáma 2.840 lesz, ebből az agrár képzési területre 160, a jogi és igazgatásira 800, a műszaki képzési területre 200, az orvos- és egészségtudományira 1.500, a művészeti képzési területre felvehető hallgatók száma pedig 180 lesz.

A kormány határozata kitér arra is, hogy az államilag támogatott létszámkeret legfeljebb 10 százaléka lehet a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet a foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani.

A hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani - rögzítette a kormány.

A kormány a 2011-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatók létszámát 19.600-ban határozta meg, azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.

A 2011-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehető hallgatók létszámát 1.300-ban állapították meg, azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehető hallgatók létszáma legfeljebb 430, míg az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok,a természettudományok és a művészetek tudományterületekre felvehető hallgatók létszáma legalább 870 lehet.

Az alapképzés és az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehető hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5 százalékos túllépését engedélyezik, úgy, hogy az összlétszám nem léphető túl.
 

  • kapcsolódó anyagok
FELSŐOKTATÁS
OKTATÁSÜGY