Bizottság: szigrúbb szabályok kellenek a pénzügyi szolgáltatókra

Szigorúbb és egységesebb szankciókat szeretne a Bizottság a pénzügyi szolgáltatások területén érvényes jogszabályok megsértői ellen. A Bizottság ismertette, és vitára bocsátotta a pénzügyi szolgáltatók megfegyelmezésével kapcsolatos elképzeléseit.

Bár a pénzügyi szolgáltatások nyújtására uniós előírások vonatkoznak, ezeket tagállami jogszabályok ültetik át a gyakorlatba, illetve a szabályok betartását is nemzetállami szabályok határozzák meg, mely szabályok a gyakorlatban nagyon sokfélék. Ez kockázatot jelent ugyanakkor abból a szempontból, hogy a társaságok vagy az egyének ott végzik tevékenységüket, ahol a szankciók a leggyengébbek vagy a legkevésbé valószínűek.

A keményebb szankcionálás szükségességét támasztja alá a gazdasági válság, illetve annak írországi következményei. A kérdésben illetékes biztos, Michel Barnier a Bizottság ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a Bizottság tervei között szerepel a büntetés alsó határának bevezetése olyan pénzintézetek számára, amelyek megsértik az üzleti szabályokat.

A Bizotstág ma ismertetett javaslatai megtekinthetők a Bizottság oldalán, ezzel kapcsolatban 2011. február 19-ig várják az észrevételeket.

Háttér

A pénzügyi reform egyik eleme a szankciórendszerek megerősítése. Ez kiegészíti a más területeken már elkezdett, vagy a „megelőzőbb” jellegű munkát, beleértve a hatékony felügyeletet és a vállalatirányítást.

A de Larosière-jelentés is elismerte: „A felügyelet nem lehet hathatós gyenge, rendkívül eltérő szankcionálási rendszerekkel. Alapvető, hogy az unión belül és máshol is minden felügyelő olyan szankcionálási rendszereket alkalmazhasson, amelyek kellően konvergensek, szigorúak és visszatartó hatásúak”.

A hatékony és kellően összehangolt szankciórendszerek az új európai felügyeleti hatóságok szükségszerű következményei, amelyeket 2011. január 1-jével állítanak fel, és amelyek javítják a nemzeti hatóságok jogérvényesítő tevékenységének koordinálását.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
PÉNZÜGYI JOG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ