Tizenhat százalékos adóval hazahozhatók az off-shore pénzek

2010.12.11. Jogi Fórum

Lázár János és Rogán Antal indítványának elfogadása az offshore-vagyonok hazahozatalára ad lehetőséget: 16 százalékos adót fizethet a magánszemély a külföldön szerzett jövedelme után, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2010. október 31. napjáig bevételként elszámolta, vagy az legkésőbb 2010. október 31. napjáig a külföldi társaság bankszámláján szerepelt.

Erre a jövő év végéig lesz lehetősége az érintetteknek. A csomag tartalmazza azt a rendelkezést is, hogy a költségvetési törvényjavaslattal összhangban a 2010 novemberét megelőzően esedékes nyugdíjjárulék és tagdíj esetén, ha a jövedelem kifizetésére 2011. január 1-jét követően kerül sor, a pénztártag nyugdíjjárulékát a mai 1,5 százalék helyett 2 százalékra emelkedik.

Az önkormányzati bizottság módosító indítványa alapján kiszélesedik az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési hatásköre: az ellenőrzési jogosultságot kiterjesztik az önkormányzati forrásokból juttatott támogatásokra, illetve meghatározott célra történő ingyenes vagyonjuttatásokra is. Emellett az ÁSZ vizsgálhatja majd az államháztartási forrásokból részesülő közalapítványok (ideértve a közalapítvány által alapított gazdasági társaságok), köztestületek, közhasznú szervezetek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok és egyéb kedvezményezett szervezetek gazdálkodási tevékenységének egészét.

Az emberi jogi bizottság módosító indítványa azt mondja ki: a hit- és vallásoktatás az óvodában a foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben, az iskolában pedig oly módon szervezhető, hogy alkalmazkodjon a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez.

Rogán Antal elfogadott indítványa átalakítja az egyetemeken működő gazdasági tanácsokat, és kitér arra is, hogy a 2011. január 30-án fennálló gazdasági tanácsi tagság, megbízás - a rektor, a gazdasági főigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató tagsága kivételével -, továbbá a gazdasági tanács vezetésére kapott megbízás a hónap végével megszűnik.

A Fidesz és a KDNP mellett a Jobbik és az LMP is támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint ha a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselőtestület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni, a könyvvizsgáló pedig köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét ismertetni. A hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselőtestület minősített többséggel dönt. Elfogadott a Ház egy ellenzéki módosító indítványt is: az LMP a független színházak, balett- és táncegyüttesek támogatásának növelését kezdeményezte. 

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
KORMÁNYZAT
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK