A Harmadik Magyar Ügyvédnap alkalmával átadott "Az Ügyvédségért" kitüntető címek

2010.12.21. Jogi Fórum/ Magyar Ügyvédi Kamara

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége "Az Ügyvédségért" kitüntető címet adományozza annak, aki példamutató ügyvédi közéleti tevékenységével juttatta kifejezésre az ügyvédség melletti elkötelezettségét.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége az Ügyvédségért" kitüntető címet ebben az évben dr. Kovács Kázmérnak, dr. Prandler János, és dr.Varga Péter ügyvédeknek ítélte oda.

Az Ügyvédségért kitüntető címet jelképező okmányt és kis-plasztikát dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke adta át a Harmadik Magyar Ügyvédnap ünnepi ülésén. A kitüntettek munkásságát dr. Kiss Daisy, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára méltatta.

DR. KOVÁCS KÁZMÉR (Budapesti Ügyvédi Kamara)
Egyetemi tanulmányait 1972-ben fejezte be, 1974-ben szakvizsgázott. Azóta ügyvédként dolgozik. Biztosítási szakjogász. Az ügyvédi közélet kiemelkedő tagja: 1992-1997 között a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára, 1997-től elnökhelyettese; 2006-tól a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese. 1992-1997 között az Ügyvédi Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának elnöke, 1997-től a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének helyettes elnöke, és Panaszbizottságának elnöke. A Magyar Jogászegylet Tudományos Bizottságának tagja. Rendszeresen oktat, publikál, a Jogi Szakvizsgabizottság tagja. Számos elismerésben részesült: birtokosa az Eötvös Károly díjnak, a Kiváló ügyvéd címnek, a Szalay László emlékéremnek, 1999-ben köztársasági elnöki aranyérmet, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt Polgári Tagozat kitüntetést kapta.

DR. PRANDLER JÁNOS (Budapesti Ügyvédi Kamara)
Családi hagyományt követve lett jogász. 1966-ban fejezte be egyetemi tanulmányait. Kezdetben az Egyesült Izzóban dolgozott, majd 1974-ben lett ügyvéd. Mindvégig egy iroda, a Harmincas Ügyvédi Iroda tagja volt, jelenleg az iroda vezetője. Ügyvédi tevékenysége kezdetétől részt vett az ügyvédi közéletben. A Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja és elnökségének tagja 1975 óta folyamatosan - rövid megszakítással. Ezenkívül
a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének tagja, két ciklusban részt vett a másodfokú fegyelmi tevékenységben, a második ciklusban másodfokú fegyelmi tanácselnökként. A Budapesti Ügyvédi Kamara a fegyelmi ügyekben végzett munkája elismeréseként 1998-ban Eötvös díjjal jutalmazta, majd a Magyar Ügyvédi Kamara kiváló ügyvéd címet adományozta részére.

DR. VARGA PÉTER (Debreceni Ügyvédi Kamara)
1976-ban fejezte be egyetemi tanulmányait, 1978-ban szakvizsgázott. Külkereskedelmi szakjogász és európai szakjogász. Kezdetben jogtanácsként dolgozott, 1991 óta ügyvéd. Szinte azonnal bekapcsolódott az ügyvédi közéletbe, 1992 óta a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettese és teljes ülésének tagja, 1992 és 1997 között az Országos Ügyvédi Kamara elnökségének tagja. 1992 óta a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének elnökégi tagja, 1997 óta a Magyar Ügyvédi Kamara Törvényelőkészítő és Elvi Bizottságának tagja. 2002-től a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének tagja. 10 évig szakvizsgabizottsági cenzor volt, rendszeresen államvizsgabizottsági elnök. Jelenleg is a Közbeszerzési és Versenyeztetési Bizottság tagja. Jelentős eredményeket ért el abban az előkészítő munkában, amely elősegítette a jogtanácsosi munkaközösségek tagjainak az ügyvédi karba beilleszkedését.


A Harmadik Magyar Ügyvédnap alkalmával átadott "Kiváló Ügyvédi Munkaért" kitüntető jelvények

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége a "Kiváló Ügyvédi Munk áért" kitüntető jelvényt a kiemelkedő szakmai munkát végző ügyvédeknek adományozza. A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége ebben az évben a "Kiváló Ügyvédi Munkáért" kitüntető jelvényt dr. Kajtár Géza, dr. Nőt László, dr. Óvári Győző, dr. Taraszovics Ilona és dr. Zamecsnik Péter ügyvédeknek ítélte oda.

A kitüntető jelvényt jelképező okmányt és érmet dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke adta át a Harmadik Magyar Ügyvédnap ünnepi ülésén. A kitüntettek munkásságát dr. Kiss Daisy, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára méltatta.

DR. KAJTÁR GÉZA (Budapesti Ügyvédi Kamara)
1975-ben fejezte be egyetemi tanulmányait, 1978-ban szakvizsgázott. Mindig ügyvédként dolgozott, és mivel több nyelven beszél, így jelentős külföldi-orientált klientúrát alakított ki. 1990-ben ösztöndíjjal néhány hónapot Kanadában töltött. Alapítója volt a Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Irodának. Kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik kockázati tőke befektetések, magántőke tranzakciók, vállalatfelvásárlások és egyesülések, vegyesvállalatok és stratégiai együttműködések, valamint általános társasági jogi ügyek és a vállalati pénzügyek, zöldmezős beruházások területén. Szakmai konferenciák rendszeres előadója.

DR. NŐT LÁSZLÓ (Tolna Megyei Ügyvédi Kamara)
1968-ban fejezte be egyetemi tanulmányait, 1971-ben szakvizsgázott. Azóta ügyvéd. Ügyvédi munkássága évtizedei alatt számos ügyvédjelöltet készített fel a sikeres jogi szakvizsga letételére. 1983-tól a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének tagja, 1992-től elnökhelyettese, 2004-től elnöke. 1994 óta tagja a Magyar Jogászegylet Tolna Megyei Szervezetének, melynek vezetésében aktívan részt vesz. Birtokosa a Magyar Jogászegylet Emlékéremnek.

DR. ÓVÁRI GYŐZŐ (Budapesti Ügyvédi Kamara)
Egyetemi tanulmányait 1979-ben fejezte be, 1989-ben szakvizsgázott. Kezdetben jogtanácsosként dolgozott, 1991-ben alapította meg saját ügyvédi irodáját. Gazdasági-büntető szakjogász. Az ügyvédi közéletből is kivette részét: 1997-től a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének, 2002-től a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának tagja. 2006-tól a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának alelnöke, ebben a tisztségében erőfeszítéseket tesz a fegyelmi gyakorlat egységesítése, a munka adminisztratív részének megkönnyítése érdekében. Szereti a sportot, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében a Fellebbviteli Tanács elnöke.

DR. TARASZOVICS ILONA (Szabolcs-Szatmár Megyei Ügyvédi Kamara)
Egyetemi tanulmányait 1972-ben fejezte be, 1976-ban szakvizsgázott. 1977 óta ügyvéd. 1976-ban jogász-közgazdász diplomát, 1995-ben külkereskedelmi szakjogász diplomát, 2005-ben közbeszerzési referens képesítést is szerzett. Tevékenységét az alaposság, felkészültség, magas színvonal jellemzi. Közkedvelt a kollégái között, akiket gyakran segít tanácsokkal. Sokat tett a kamarai közéletért is, nagy érdemeket szerzett a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara gazdálkodásának megszilárdításában, a székhely-probléma megoldásában. 1992-ben az elnökség póttagja, 1997-ben az elnökség tagja lett, 2002 óta pedig a kamara titkára. Kezdeményezője és szervezője a Magyar Ügyvédnők Egyesülete megyei szervezetének.

DR. ZAMECSNIK PÉTER (Budapesti Ügyvédi Kamara)
Az egyetem elvégzése után ügyészségi fogalmazó volt, majd a szakvizsga után ügyészként kezdte meg munkáját. 1987-ben a Budapesti XIII. kerületi Ügyészség vezető-helyettes ügyésze lett. 1993 óta ügyvéd, előbb alapítóként a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában, majd 2002-től a Zamecsnik, Pósfai és Társai Ügyvédi Irodában. Büntető védői munkássága kimagasló. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak, az ELTE Állam- és Jogtudományi kar Záróvizsga Bizottságának és a Jogi Szakvizsga Bizottságnak. Több éven át oktatott, illetve állandó jogi szakértője volt a Magyar Rádió "Ítélet" c. jogi ismeretterjesztő műsorának.

 

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYVÉDSÉG