Az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló adózási akadályok megszüntetéséről

2010.12.21. Jogi Fórum/ Európai Bizottság

A Bizottság közleményt tett közzé, amely felvázolja az uniós polgárok határokon átívelő adózással kapcsolatos legsúlyosabb problémáit és az azok megoldására vonatkozó terveket.

Amikor valaki külföldre költözik, ott munkát vállal vagy befekteti a pénzét, kettős adózással szembesülhet, vagy egyéb olyan nehézségekbe ütközhet, mint az adó-visszatérítések igénylése és a külföldi adószabályokról szóló információk beszerzése. A közlemény olyan területekre vonatkozó terveket fogalmaz meg, mint a határokon átnyúló jövedelmek, az örökösödési adó, az osztalékadó, a gépjárművek regisztrációs adója és az elektronikus kereskedelem.

A mai közlemény azt is megvizsgálja, hogy hol van még szükség további fellépésre mind uniós, mind pedig nemzeti szinten annak érdekében, hogy a tagállami adórendszerek összeegyeztethetőbbek legyenek, hogy a polgárokat ne tántorítsák el a határokon átnyúló tevékenységektől.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos így nyilatkozott: „Az adózás elengedhetetlenül fontos szerepet tölt be a belső piac megerősítésében, valamint az erős és fenntartható európai gazdaság újjáépítésében. A helyes adópolitikák ösztönözhetik a foglalkoztatást, a beruházásokat és a növekedést.

A mai közlemény egy újabb lépés az adóakadályok eltávolítása és az EU-n belüli tisztességes adózás ösztönzése felé annak érdekében, hogy a polgárok az egységes piac által kínált valamennyi előnyt kihasználhassák.”

Megoldandó problémák

Az uniós polgárok által a Bizottságnak benyújtott panaszos ügyek és kérelmek jelentős részét minden évben a határokon átnyúló adózással kapcsolatos kérdések alkotják. A panaszok különféle kérdéseket ölelnek fel a bonyolult külföldi adószabályoktól kezdve a külföldiek egyértelmű tájékoztatásának hiányán át egészen a különböző tagállamok egymásnak ellentmondó rendszereiig. A határátlépő munkavállalók nehézségekbe ütköznek, amikor a külföldi adóhatóságoktól adó-visszatérítést, adókedvezményt vagy adólevonást igényelnek, és gyakran a kettős adózás is sújtja őket.

Sokszor előfordul, hogy a külföldi ingatlant vásárló polgárok elesnek az adómentességtől, vagy magasabb ingatlanadót kell fizetniük a honos lakókhoz képest; a gépjárművet másik országba áthelyező vagy határon túl vásárló polgároknak pedig kétszer is meg kell fizetniük a regisztrációs adót.

A külföldi befektetésekből jövedelmet szerző személyek számára pedig nehéz hozzájutni jogosultságaikhoz, hogy mentesüljenek a külföldön kivetett forrásadó alól.

Sokan kerülnek szembe nehézségekkel a külföldi nyugdíjalapokkal kapcsolatban is, amikor a levonásokat vagy a határokon átnyúló transzfereket kívánják érvényesíttetni, és nem ritka, hogy a másik tagállamból származó örökség magasabb örökösödési illeték vagy kettős adóztatás alá esik.

Az internetes vásárlás is olyan komoly adóügyi akadályokba ütközik (ilyenek a bonyolult héaszabályok és a jelentéstételi kötelezettségek), hogy ennek következtében az EU-n belül forgalmazott áruk mindössze 7%-át vásárolják online egy másik tagállamból.

A Bizottság által az adózás terén évente kezdeményezett, adózással kapcsolatos jogsértési eljárások fele a polgárok panaszaihoz kapcsolódik. A jogsértési eljárások azonban nem oldanak meg mindent. Az olyan kérdések, mint a kettős adózás és az adminisztratív bonyodalmak megoldásának legjobb módja a tagállamok közötti megfelelő együttműködésben rejlik.

A ma közzétett közlemény szerint a tagállamoknak maguknak kellene adóügyi intézkedéseiket és gyakorlatukat oly módon megtervezni és végrehajtani, hogy az ne vegye el a polgárok kedvét a határokon átnyúló tevékenységektől. A tagállamoknak sokkal szorosabban kellene együttműködniük, hogy az egymásnak ellentmondó adószabályok ne gördítsenek akadályokat az egységes piac elé.

A problémák megoldása

A Bizottság fokozottan kíván fellépni, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak abban, hogy adórendszereiket összeegyeztethetőbbé tegyék. Ezen túlmenően konkrét intézkedéseket szándékozik javasolni az uniós polgárok adózással kapcsolatos problémáinak megelőzése vagy megszüntetése érdekében. A közlemény e téren számos kezdeményezést sorakoztat fel. Az alábbiak tartoznak ezek közé:

*2011-ben elkészül a kettős adózásról szóló közlemény, amely e probléma nagyságát és súlyosságát vizsgálja; ezt 2012-ben megoldásokat kínáló jogalkotási javaslatok követik majd.
*2011 közepén javaslatok születnek a határokon átnyúló örökösödési adóval kapcsolatos problémák kezelésére.
*A Bizottság intézkedéseket fog hozni a kettős adózás problémájának megoldására, amely olyan esetekben merülhet fel, amikor egy bizonyos tagállamban regisztrált gépjárművet egy másik tagállamba visznek át és ott újból regisztráltatják.
*Az egyablakos ügyintézési rendszer kiterjesztése az elektronikus kereskedelemre annak érdekében, hogy a vállalkozások jelentéstételi kötelezettségei egyszerűbbé váljanak és könnyebben tudják áruikat és szolgáltatásaikat online kínálni a külföldi fogyasztók számára. Az elektronikus kereskedelem akadályairól szó lesz még az EU héarendszerének felülvizsgálata során, amellyel kapcsolatban már megkezdődött a konzultációs folyamat (lásd IP/10/1633).
*2012-ben javaslatok fognak készülni a határokon átnyúló osztalékkifizetések megadóztatásával kapcsolatos problémák megoldásáról.

Ezenfelül a Bizottság elő kívánja mozdítani a nemzeti hatóságok és az érdekeltek közötti széles körű párbeszédet, hogy megállapítsa, milyen fellépésre van még szükség az adóügyi intézkedések egyszerűsítéséhez a polgárok és az egységes piac javára.

Az elképzelések között szerepelnek az EU-szerte egységesített adó-igénylőlapok és adóbevallási nyomtatványok, az információs pontok, ahol a munkavállalók és a befektetők is egyértelmű és megbízható tájékoztatásban részesülhetnek az adókról, valamint a mobil és a határátlépő munkavállalók igényeinek megfelelő, konkrét, nemzeti szintű adóügyi intézkedések.

A Bizottság az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés keretében be fog számolni a határokon átnyúló adózási problémák kezelése terén elért eredményekről (lásd IP/10/1390).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ADÓZÁS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ